Europarlement versoepelt nieuwe auditregels

(tijd) - Het Europees Parlement keurde deze week nieuwe auditregels goed. De versoepelingen die het halfrond aanbracht, worden in november integraal goedgekeurd door de EU-lidstaten. Ook de nieuwe regels voor de kapitaalreserves die banken erop na moeten houden (Basel II in het jargon), kregen het groen licht in Straatsburg.

De nieuwe auditregels moeten een herhaling van de recente schandalen, zoals bij Parmalat, vermijden door een betere controle van de bedrijfsrekeningen. EU-Commissie, EU-lidstaten en Europarlement hebben de voorbije weken en maanden intens overlegd om een snelle besluitvorming mogelijk te maken.

De amendementen die het Europees Parlement stemde, worden integraal overgenomen. Een laatste formele goedkeuring, zonder politieke discussie, in de marge van de bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in november, volstaat dan.

Toch bracht het Europees Parlement een aantal opmerkelijke versoepelingen aan het oorspronkelijke voorstel aan. Zo wordt de controle verplicht op de accountants en accountantskantoren voor beursgenoteerde bedrijven, maar dat moet niet noodzakelijk gebeuren door een auditcomité. De lidstaten mogen, volgens de eigen praktijken van deugdelijk bestuur, een gelijk(w)aardige controle instellen.

Hoe dan ook, zegt het Europees Parlement, mag dat toezicht van auditcomités op de accountantscontrole enkel achteraf gebeuren. De lidstaten kunnen altijd nog bepaalde instellingen vrijstellen van de verplichting om een auditcomité te hebben.

In het voorstel van de EU-Commissie dienden de accountants om de vijf jaar te roteren. Accountantskantoren zouden om de zeven jaar wisselen. Die maatregel moet de onafhankelijkheid van auditeurs tegenover het bestuur van de door hen gecontroleerde onderneming garanderen. Volgens het Europees Parlement leidt een rotatie tussen accountantskantoren om de zeven jaar tot enorme kosten en een groter risico op fouten. Daarom stemde het EP voor een interne rotatie, waarbij enkel de belangrijkste vennoten die belast zijn met de accountantscontrole na zeven jaar worden vervangen. KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud