Europese grenswacht moet EU-buitengrenzen bewaken

(tijd) - De Europese Commissie stelt vandaag een pakket maatregelen voor om de buitengrenzen Europees te beheren. Op termijn moet er een Europees korps van grenswachten komen en een gemeenschappelijke omkadering van personeel. De kosten voor de grensbewaking moeten worden gespreid over alle lidstaten. Op termijn moet er ook één procedure komen voor toegang tot het Europese grondgebied.

De Europese Commissie pleit ervoor om de EU-buitengrenzen te laten bewaken door een korps van Europese grenswachten, gedetacheerd door de lidstaten voor een bepaalde duur. Dit korps moet de meest kwetsbare grenzen, en vooral de toegang via de zee, bewaken. In een eerste periode kan die taak worden opgenomen door gemengde grensploegen.

De Europese Commissie gaat hiertoe de noodzakelijke wetgeving voorleggen. Op korte termijn moet er een soort gemeenschappelijk handboek komen voor de bescherming van de buitengrenzen. Er moet ook een gemeenschappelijke financiële regeling komen, een soort kostenspreiding tussen de lidstaten. En een gemeenschappelijke omkadering, zowel voor de vorming van personeel als beschikbaarheid van materieel. De EU-Commissie oppert zelfs de oprichting van een Europees college van grenswachten.

Volgens de Europese Commissie is er ook nood aan een Europese instantie voor samenwerking en operationele coördinatie van de diensten die verantwoordelijk zijn voor controle en beheer van de Europese buitengrenzen. Met name ook de diensten die verantwoordelijk zijn voor het afleveren van toeristenvisa en verblijfsvisa voor lange termijn.

Op termijn moet dat leiden tot één Europese procedure voor permanente bewaking en informatie-uitwisseling tussen de autoriteiten die te maken hebben met het beheer van de buitengrenzen. De EU-Commissie heeft er zelfs al een naam voor: prosecur. Diezelfde dienst moet tot een gemeenschappelijke evaluatie komen van de risico's die de Europese buitengrenzen bedreigen en de acties die daartegen ondernomen moeten worden.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud