België heeft zichzelf opgezadeld met een extra handicap voor het aantrekken van internationale investeerders. Bedrijven zijn niet zeker dat ze stroom hebben.

Het nieuws dat België deze winter mogelijk met een ernstig stroomtekort te kampen krijgt, heeft snel zijn weg naar het buitenland gevonden. ‘Belgium faces winter blackouts as aging reactors falter’, titelde het Amerikaanse nieuwsagentschap Bloomberg woensdag.

Bloomberg richt zich met zijn berichten vooral op professionals in de internationale financiële en economische wereld. Daar staat België nu te kijk wegens het onvermogen om zijn gezinnen en bedrijven van voldoende stroom te voorzien.

Een deel van de inspanningen om ons land te promoten als een aantrekkelijke plek om te investeren worden door het stuntelige energiebeleid tenietgedaan.

Een deel van de inspanningen om ons land te promoten als een aantrekkelijke plek om te investeren worden door het stuntelige energiebeleid tenietgedaan. De onzekerheid over de elektriciteitsbevoorrading komt in de rechterkolom te staan als kandidaat-investeerders de plussen en de minnen van België als eventuele vestigingsplaats oplijsten.

Verprutsen

Het is een handicap die boven op de andere nadelen komt, zoals de hoge loonkosten, de zware fiscale druk, de mobiliteitsproblemen, de krakkemikkige verkeersinfrastructuur en de trage werking van justitie. Hoe kunnen we op de internationale concurrentierangschikkingen klimmen als we het op een aantal cruciale domeinen voortdurend zelf verprutsen?

‘Je moet de problemen pas oplossen als ze zich stellen’, was de niet zo wijze raad van voormalig premier Jean-Luc Dehaene (CD&V). Een aantal politici nemen die al te zeer ter harte. Daardoor moet vaak geïmproviseerd worden. Dat leidt tot weinig fraaie en weinig duurzame oplossingen.

‘Je moet de problemen pas oplossen als ze zich stellen’, was de niet zo wijze raad van voormalig premier Jean-Luc Dehaene (CD&V). Een aantal politici nemen die al te zeer ter harte.

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) moet ijlings op zoek naar een oplossing om de voorspelde kloof tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in november te dichten, wanneer maar een van de zeven kerncentrales in ons land beschikbaar is en de capaciteit om stroom uit het buitenland in te voeren al volledig is benut.

Woensdagochtend kondigde ze aan dat ze al 750 megawatt van het gat heeft kunnen dichten. Ze vond bedrijven bereid zo nodig hun elektriciteitsverbruik tijdelijk drastisch te verminderen. En links en rechts sprokkelde ze wat extra productiecapaciteit bij de elektriciteitsbedrijven.

Alle hens aan dek

Er blijft een tekort van 1.000 megawatt. De zoektocht moet onverdroten worden voortgezet. De kans bestaat dat uiteindelijk toch een oplossing uit de bus komt. Het FANC, de toezichthouder op de veiligheid van de kerncentrales, kan zich misschien soepeler opstellen, zodat een extra kerncentrale in werking kan worden gesteld om een beschamende black-out te vermijden.

Maar er was woensdag ook slecht nieuws. Het stroomtekort dreigt niet enkel in november, maar ook in januari en februari, omdat onze buurlanden dan minder stroom op overschot hebben die we kunnen invoeren.

Het moet alle hens aan dek zijn om deze stroomcrisis te bezweren. Maar zelfs als dat lukt, is het probleem niet van de baan. Er is beslist dat de kerncentrales in principe in 2025 dichtgaan. Tegen dan moet op een structurele manier worden voorzien in alternatieven voor zowat een derde van de Belgische elektriciteitsproductie. Daar is nog niet aan begonnen. En een nieuwe grote elektriciteitscentrale is niet in een-twee-drie gebouwd.

We maken ons op de internationale scène belachelijk. Het is toch niet onze ambitie om op lange termijn het voorwerp van spot te blijven en potentiële investeerders weg te jagen?

De tijd dringt. We maken ons op de internationale scène belachelijk. Het is toch niet onze ambitie om op lange termijn het voorwerp van spot te blijven en potentiële investeerders weg te jagen?

Lees verder

Gesponsorde inhoud