Ofwel heeft de Vlaamse regering in haar begroting iets te verbergen. Ofwel was ze op dag drie al aan het blunderen.

De ene N-VA’er is de andere niet. Het was vrijdag even moeilijk geen heimwee te hebben naar de gentlemanachtige stijl waarmee voormalig minister-president Geert Bourgeois de voorbije vijf jaar namens zijn regering het Vlaams Parlement toesprak. En het is moeilijk geen heimwee te hebben naar de licht rebelse manier waarop voormalig Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans vroeger wel de kaart van de oppositie trok als die vroeg voluit haar rol in het halfrond te kunnen spelen.

Tegen die achtergrond was het eerste parlementaire debat over het beleid dat de Vlaamse regering de komende vijf jaar wil voeren een farce. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zei eerst dat er nog werk was aan de begrotingscijfers, zei vervolgens op een sponsordiner voor Doorbraak dat de tabellen op zijn bureau liggen maar hij ‘niet geneigd is’ ze te geven, en bleef bij dat standpunt.

De Vlaamse regering moet beseffen dat vertrouwen te paard vertrekt en te voet terugkeert.

Toen Jos D’Haese, de fractieleider van de PVDA, zei dat het budget meteen op tafel moest komen omdat later ’s namiddags de vertrouwensstemming op de agenda stond, beet Jambon hem toe dat het niet aan hem was om de agenda van het parlement te bepalen. Toen na de schorsing van de zitting de oppositie vroeg de stemming met een halve week uit te stellen tot na de bespreking van de begroting, werd dat door de meerderheid weggestemd. Nochtans was dat geen onredelijk voorstel.

De oppositie stapte daarna op, waarna de meerderheid met zichzelf debatteerde en de minister-president op zijn telefoon Angry Birds speelde, een spelletje van Rovio, een bedrijf uit het Scandinavië waar deze regering zo naar opkijkt.

Vertrouwen

Het blijft een raadsel wat de regering-Jambon, die met een goede beleidsverklaring was gestart, wilde bewijzen. Na de schok van 26 mei en na de historisch lange regeringsonderhandelingen - waar uitgerekend de begrotingsdiscussie op het einde maar niet wilde lukken - leek de beleidsverklaring een mooi moment om de pagina om te slaan en het vertrouwen met de burger weer op te bouwen.

Het blijft een raadsel wat de regering-Jambon, die met een goede beleidsverklaring was gestart, wilde bewijzen.

Zoiets gaat traag. Vertrouwen vertrekt te paard en keert te voet terug. Na vrijdag blijft het gevoel dat de eerste stappen in die voettocht al op de derde dag zijn uitgedraaid op het slechtste wat de politiek te bieden heeft. Het enige lichtpuntje in het debat was de openhartige tussenkomst van Open VLD’ster Sihame El Kaouakibi, waarvoor in de meerderheid geen applaus was.

Er zijn maar twee mogelijkheden. Ofwel is deze Vlaamse regering al op dag drie aan het blunderen in een veldslag die niet eens nodig was. Ofwel heeft de regering-Jambon echt iets te verbergen in haar budget en vreesde ze dissidentie bij de vertrouwensstemming als de budgettaire details wel voor iedereen duidelijk waren geweest.

Lees verder

Tijd Connect