Advertentie

Filegevecht

©Alexia Mangelinckx

Het voorstel van Febiac om niet het bezit maar het gebruik van een auto te belasten, is een goed idee. Maar om het gevecht tegen de file¬records te winnen, is meer nodig dan dat.

Zover is het dus gekomen, dat de auto zijn eigen vijand is. De files zijn zo lang geworden dat de automobielfederatie Febiac vreest dat mensen minder snel geneigd zullen zijn nog een nieuwe auto te kopen.

We slopen dan ook almaar meer verkeersellenderecords. Vorige maand stond er volgens Touring Mobilis 8.108 kilometer file op de Belgische wegen, goed voor de ergste maand september ooit. Helemaal pijnlijk is dat het ook de septembermaand was met de meeste faillissementen in de Belgische geschiedenis. 

Vroeger gingen politieke debatten over de afweging tussen milieu- en verkeerskosten en economische groei. Nu niet. Er wordt dit jaar geen groei verwacht, en toch staan we langer dan ooit in de file. Nochtans kan het anders. Nederland bewijst het, met het minst verkeershinder sinds nieuwe metingen in 2007. Ook Duitsland, waar wél economische groei is, doet het redelijk goed in de strijd tegen verkeershinder.

We hebben in Vlaanderen stilaan het punt bereikt waarop er iets móét gebeuren. De oplossing, leert Nederland, ligt in een combinatie van antwoorden. Betere signalisatie, die automobilisten waarschuwt voor wachttijden, is er één van. Gps-bedrijven zoals TomTom nemen die taak zelfs stilaan van de overheid over.

Het zou voorts goed zijn mocht de Vlaamse overheid eindelijk eens wat vaart maken in enkele belangrijke wegenwerken die de mobiliteit verbeteren. Het tot treurens toe geciteerde voorbeeld is de Oosterweelverbinding, waartoe de eerste aanzet in de vorige eeuw werd gegeven, maar waar evenzeer tot treurens toe nog niets van is gekomen. Al meer dan drie jaar is de Vlaamse overheid nu haar procedures aan het doorlopen om een nieuw tracé vast te leggen. Opnieuw leert Nederland dat bredere wegen op cruciale verkeersassen een deel van de oplossing zijn.

Beter openbaar vervoer is een evidente oplossing, maar is blijkbaar allesbehalve evident in de praktijk. Voor de NMBS dreigt 2013 dreigt qua stiptheid het slechtste jaar te worden sinds het begin van de metingen. Zelfs voogdijminister Jean-Pascal Labille zei deze maand in de Kamer dat hij het ‘beu begint te worden’.

Maar evenzeer kunnen dus stappen vooruit worden gedaan door het gebruik van de auto te ontraden. Dat uitgerekend uit de autosector zelf voorstellen voor verandering komen, is goed nieuws. Iedereen is voor verandering, tenzij het over zichzelf gaat. 

Het voorstel van Febiac houdt steek. Het zou inderdaad nuttig zijn de verkeersbelasting te verschuiven van het bezit van een auto naar het gebruik ervan. En het kan daarbij niet de bedoeling zijn de belastingen nog meer te verhogen, of via nieuwe taksen op bedrijfswagens de loonlasten nog meer te doen stijgen. Nu hebben we groeiende files en geen groeiende economie. Het doel moet zijn dat om te draaien.

Advertentie
Gesponsorde inhoud