Senior writer

De kilometerheffing voor vrachtwagens die de Vlaamse regering volgend jaar wil invoeren, is een stap vooruit, maar lost het verkeersinfarct waarmee Vlaanderen kampt niet op.

Vlaanderen maakt eindelijk werk van een modernere verkeersbelasting. Vanaf april volgend jaar geldt een kilometerheffing voor vrachtwagens op de autowegen en de belangrijkste gewestwegen. Hoe groter de vrachtwagens en hoe meer schadelijke stoffen ze uitstoten, hoe hoger het tarief. De heffing is goed voor het milieu, want ze zal een aansporing zijn om vervuilende vrachtwagens te vervangen door nieuwe.

Het transitverkeer van buitenlandse vrachtwagens veroorzaakt hier wel kosten, maar levert geen economische baten op.

Positief ook is ook dat buitenlandse vrachtwagens voortaan meebetalen voor het gebruik van het Vlaamse wegennet. Want dat transitverkeer veroorzaakt hier wel kosten, maar het levert weinig of geen economische baten op.

De kilometerheffing is een belastingverhoging, inderdaad. Maar het binnenlandse transport krijgt compenserende lastenverlaging. En een belangrijk deel van de inkomsten van de kilometerheffing zal worden gebruikt voor het onderhoud en de verbetering van de wegeninfrastructuur. Het budget daarvoor gaat fors omhoog.

De kilometerheffing maakt het vrachtvervoer over de weg duurder. De transportbedrijven vrezen dat zij de rekening zullen betalen. Maar ze moeten in staat zijn de factuur door te schuiven naar de consument. Dat het vrachtvervoer duurder wordt, is geen slechte zaak. Het zal ertoe leiden dat transporten zorgvuldiger gepland worden en dat er minder nutteloos heen en weer gereden wordt. Een grote impact op de mobiliteit zal de kilometerheffing niet hebben. Verwacht wordt dat het vrachtverkeer over de weg de komende jaren sterk zal groeien. De heffing zal die groei ten hoogste lichtjes afremmen.

Welk effect zal de maatregel dan wel hebben? Hij stimuleert de vergroening van het vrachtwagenpark en levert de overheid centen op voor investeringen in het wegennet. Maar dé oplossing voor het fileleed in Vlaanderen is dit niet. Daarvoor is de heffing niet verfijnd genoeg. Door de tarieven ook te laten variëren naargelang het traject en het tijdstip waarop de vrachtwagens van de wegen gebruikmaken, zou men kunnen bijsturen in functie van de mobiliteit. Technisch is dat mogelijk. Zo ver wil de Vlaamse regering echter nog niet gaan. Maar om de files te bestrijden moet die stap toch ooit gezet worden.

Enkel het vrachtverkeer dirigeren biedt bovendien weinig soelaas. Want vrachtwagens maken slechts een beperkt deel uit van het verkeer. Om de mobiliteit in Vlaanderen opnieuw vlot te trekken moet ook het personenverkeer aangepakt worden. Een kilometerheffing voor personenwagens is echter nog niet voor meteen.

Voorts moet ook werk gemaakt worden van een performanter - sneller, comfortabeler - openbaar vervoer. En ten slotte moeten de knelpunten in de Vlaamse verkeersinfrastructuur, zoals de Antwerpse ring en de invalswegen naar Brussel, worden aangepakt.

De mobiliteitsknoop ontwarren is een van de grote economische uitdagingen in ons land. De kilometerheffing voor vrachtwagens draagt daar maar een miniem stukje toe bij.

Reageren? Deel uw mening met ons en andere lezers op www.tijd.be/commentaar

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud