Fin de règne

Frank Vandenbroucke (sp.a), de Vlaamse minister van Onderwijs, lust de schoolpremie van de federale regering niet. In plaats van electorale snoepjes uit te delen, zou de paarse coalitie beter werk maken van een structureel begrotingsoverschot, wat nodig is om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

Met zijn verklaring doet de 'professor' van de sp.a zijn reputatie van stoorzender alle eer aan. Zijn kritiek op de 'one shot' schoolpremie van de federale regering, doet alle paarse coalitiepartners - socialisten zowel als liberalen - pijn.

Voor vice-premier en minister van Begroting Freya Van den Bossche (sp.a) komt de kritiek van Vandenbroucke hard aan. Ze moet nu een maatregel verdedigen, die volgens een prominent partijgenoot naast de kwestie is. Dat is geen cadeau voor een minister die hard probeert haar geloofwaardigheid als minister van Begroting weer op te bouwen, na het geklungel rond de stookoliecheque en de heisa rond haar universitaire eindverhandeling. Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte moest gisteren alle zeilen bijzetten om de verdeeldheid in zijn partij weg te wuiven.

De VLD zit al even verveeld met de kritiek van Vandenbroucke. Vanuit de Melsensstraat, waar het liberale hoofdkwartier is gevestigd, werd er gisteren aan herinnerd dat de schoolpremie geen spielerei is, maar perfect past in het rijtje maatregelen waarmee paars de koopkracht wenst op te krikken. En zo hoopt de regering de smeerolie te leveren om in het najaar naar een competitiviteitspact te gaan, waarbij loonmatiging onze loonhandicap moet milderen.

Volgens de jongste peilingen zit de VLD weer in een dipje: de troepen van Bart Somers zijn nog maar goed voor 16,9 procent, ver onder de 24,2 procent die ze behaalden bij de federale verkiezingen in 2003. Op het partijbestuur luidde gisteren de analyse dat de sociaal-economische thema's snel weer bovenaan de politieke agenda moeten worden geplaatst. Competitiviteit en koopkracht, dus.

Of het allemaal lukt, is steeds meer de vraag. Met de verkiezingen in het najaar en volgend jaar in zicht, probeert iedereen zichzelf zo goed mogelijk te positioneren. Daardoor is er in de regering nog maar weinig ruimte om beslissingen te nemen. Niemand wil gezichtsverlies lijden, met het risico dat stilaan iedereen in de paarse ploeg gezichtsverlies lijdt. De schoolpremie staat symbool voor het 'fin de règne' van paars.

Van nu af aan staat alles in het teken van de verkiezingen. En precies daarom zal de schoolpremie er komen, ook al mag getwijfeld worden aan de efficiëntie van de maatregel. En het zal allemaal holderdebolder gebeuren: snel en vooral ook inefficiënt, zoals al te vaak het geval is geweest bij paars.

Wim VAN DE VELDEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud