Financiële sector heeft noodplan klaar

(tijd) - De Belgische financiële instellingen hebben een akkoord bereikt over maatregelen die de continuïteit van de financiële activiteit moeten waarborgen bij een catastrofe, zoals een terreuraanslag of een natuurramp. De systemen voor grote betalingen en de clearing- en afwikkelingssystemen moeten enkele uren na een ramp weer operationeel zijn. Die doelstelling moet tegen eind 2007 worden bereikt.

De aandacht voor de stabiliteit van het financieel systeem nam sterk toe na de terreuraanslagen van 11 september 2001. Verscheidene Belgische financiële instellingen werkten noodplannen uit om de continuïteit van de activiteit te waarborgen, maar de individuele crisisscenario's zijn te weinig op elkaar afgestemd.

Het Comité voor Financiële Stabiliteit (CFS) - een samenwerkingsverband van de Nationale Bank en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - richtte een werkgroep op om de coherentie van de noodplannen te verbeteren. Na uitgebreid overleg stelde de werkgroep aanbevelingen op die werden goedgekeurd door het CFS. De toezichthouders moeten verzekeren dat de aanbevelingen worden toegepast.

Een ramp kan tot gevolg hebben dat de betalingssystemen voor grote bedragen (Ellips en Target), de clearing- en afwikkelingssystemen (Euroclear) of het berichtennetwerk Swift geen nieuwe financiële transacties meer aanvaarden. De betrokken instellingen moeten maatregelen treffen om een dergelijk probleem op te lossen vóór het einde van de dag. Als de crisis plaatsvindt op het einde van de dag kan dit gebeuren door een verlenging van de normale werkuren.

Een catastrofe kan ook de uitvoering van sommige financiële transacties blokkeren. De betalingssystemen voor grote betalingen, de clearing- en afwikkelingssystemen en het berichtennetwerk Swift moeten waarborgen dat de geblokkeerde verrichtingen binnen twee uur worden uitgevoerd. De vier grote banken en Banksys moeten streven naar een herstel binnen twee tot vier uur en geleidelijk evolueren naar een 'recovery' binnen twee uur. De andere financiële instellingen, de betalingssystemen voor kleine betalingen en de functies die verband houden met beursverrichtingen moeten streven naar een herstel binnen vier uur. De beurs van New York bleef na de aanslagen van 11 september 2001 vier dagen gesloten.

De betalingssystemen Ellips en Target, Euroclear en Swift moeten die doelstellingen tegen eind 2007 bereiken. Ook de vier grote banken moeten proberen die datum te halen. Maar sommige grootbanken staan verder dan andere. Als een grote bank de doelstelling niet kan halen tegen eind 2007, moet zij aan de CBFA haar planning toelichten. De doelstelling moet hoe dan ook tegen eind 2009 worden bereikt.

Voorts moeten de belangrijkste instellingen voldoende afstand bewaren tussen de datacentra voor productie en back-up. Dat moet vermijden dat die centra door eenzelfde gebeurtenis worden getroffen. Jean Hilgers, directeur van de Nationale Bank en de voorzitter van de werkgroep, zei dat een ontdubbeling van kritische activiteiten niet wordt verplicht. Maar er worden wel alternatieve maatregelen gevraagd. Euroclear deelde vorig jaar mee dat het van plan was zijn hoofdzetel op te splitsen.

De telecomoperatoren moeten aan de belangrijkste financiële instellingen de nodige informatie meedelen zodat zij twee onafhankelijke netwerken kunnen uitbouwen. Als een operator niet in staat is die informatie mee te delen, kunnen de Nationale Bank en CBFA de financiële instellingen aanraden voor kritische verbindingen geen beroep meer te doen op die operator.

De belangrijkste financiële instellingen moeten minstens één keer per jaar hun noodplannen testen. Voorts worden bilaterale tests met de belangrijkste tegenpartijen gepland om na te gaan of een verbinding tussen twee noodcentra mogelijk is. Multilaterale tests worden niet verplicht, omdat ze risico's inhouden en een slechts een beperkte toegevoegde waarde bieden.

Aangezien de risico's voortdurend evolueren, besliste het CFS een permanente structuur op te richten die de financiële sector en overheid groepeert. De structuur moet de toepassing van de aanbevelingen begeleiden en jaarlijks een stand van zaken opmaken. Zij moet ook synergieën met het buitenland tot stand brengen en bemiddelen met het Crisis- en Coördinatiecentrum van de regering. WV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud