Forse factuur

©Sofie Van Hoof

De gezinnen in Vlaanderen krijgen binnenkort de gepeperde rekening gepresenteerd van het ondoordachte groenestroombeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd.

Niets is gratis. En zeker groene stroom niet. Dat zullen de gezinnen in Vlaanderen binnenkort ondervinden. Hun elektriciteitsrekening dreigt omhoog te gaan, met ruim 30 procent, als de kosten voor de subsidiëring van de groene stroom hun worden aangerekend. Het gaat voor een stuk om een factuur uit het verleden die stroomdistributiebedrijven een tijdlang niet mochten doorrekenen omdat de federale regering-Di Rupo de elektriciteitsprijzen geblokkeerd had.

Is er een alternatief voor de prijsverhoging? De Vlaamse regering zou een deel van de rekening op zich kunnen nemen. Maar die heeft natuurlijk ook geen geldpers staan op haar kabinetten. De rekening kan betaald worden met nieuwe belastingen of door andere uitgaven te schrappen. Uitgaven voor cultuur, onderwijs of gezondheidszorg? De factuur belandt uiteindelijk toch altijd bij de gezinnen. Biedt het verminderen van de subsidies voor groene stroom een oplossing, of een netvergoeding opgelegd aan de bezitters van zonnepanelen? In beide gevallen komt het neer op contractbreuk door de Vlaamse regering.

De forse stijging van de elektriciteitsprijzen is een onaangename verrassing die de gezinnen te danken hebben aan onze politici. Die vertelden dat groene stroom beter was dan elektriciteit uit kolen-, gas- of kerncentrales. Maar ze vertelden slechts een deel van het verhaal. Ze zwegen over het prijskaartje. Alsof dat weggetoverd kon worden. Ze vertelden niet dat groene stroom enkel geproduceerd wordt wanneer kwistig met subsidies wordt gestrooid. En dat gebeurde ook, voor een stuk uit ideologische overwegingen en om traditionele elektriciteitsproducenten als Electrabel in de hoek te dringen.

Het groenestroomverhaal werd vooral gepromoot door de Vlaamse socialisten, die om onduidelijke redenen altijd een bijzondere interesse hebben gehad voor de energiesector. Over de financiële implicaties ervan zwegen ze. Maar ook andere partijen hebben boter op hun hoofd. Ze durfden het verhaaltje niet te doorprikken, ze durfden niet in te gaan tegen het politiek correcte denken rond groene stroom. CD&V en de N-VA hebben in de vorige Vlaamse regering niet aan de alarmbel getrokken, hoewel verschillende rapporten op de tikkende groenestroombom wezen. In de federale regering steunden Open VLD en CD&V het idee om de elektriciteitsprijzen te blokkeren, waardoor de factuur alleen maar aanzwol.

Het is echter onmogelijk de rekening van het groenestroombeleid onder de mat te blijven vegen, om te doen alsof ze niet bestaat. Want ze loopt op, en wordt gigantisch.

De groenestroombom is gecreëerd door de Vlaamse en de federale regering en wordt nu bij de gezinnen gedropt. Een fors hogere elektriciteitsrekening en de kans op een black-out deze winter als gevolg van een gebrekkige bevoorradingszekerheid, dat is het resultaat van het ondoordachte en onsamenhangende energiebeleid in ons land. De beleidsmakers verdienen op dat vlak een brevet van onbekwaamheid. Behaald met grote onderscheiding.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud