Fraudeurs spelen Russische roulette

Niet enkel de burger, ook de bedrijven dreigen hun geloof in het Belgische gerecht te verliezen.Het Brusselse gerecht onderzoekt al jaren aanwijzingen van kasgeldfraude bij het koffiebedrijf Douwe Egberts en het afvalbedrijf Sita. Maar krek dezelfde fraude gepleegd door dezelfde Deense zakenman bij Umicore is nog niet het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek.

(tijd) Twee maten, twee gewichten? Kan de edelemetalengroep haar machtspositie uitspelen en een gerechtelijk onderzoek verhinderen?

De verklaring van het Brusselse gerecht is anders: het is louter een kwestie van te weinig mankracht bij de politierechercheurs, de magistratuur, de rechtbanken, kortom het (Brusselse) gerechtelijke apparaat.

Hoe leg je dat uit aan Douwe Egberts of Sita? Als je geluk hebt, is er te weinig volk om jouw dossier te behandelen en ga je vrijuit voor een fraude die het gerecht raamt op tientallen miljoenen euro's. Ons rechtssysteem is toch geen Russische roulette?

Er zijn in ons land, en zeker in Brussel, te weinig magistraten en politierechercheurs om financiële misdrijven op te lossen. Dat is al meermaals gebleken. Nochtans kosten fraudes ettelijke miljoenen aan belastinginkomsten of wordt onze economie er grondig door verstoord.

In Brussel heeft elke financieel magistraat liefst 400 dossiers op zijn bureau liggen. En heel wat fraudedossiers zijn duizenden bladzijden dik. Er zijn slechts tien financiële magistraten voor het hele gerechtelijke arrondissement Brussel, waar een hoop nationale en internationale ondernemingen hun hoofdzetel hebben. Ze verdrinken in het werk.

De bal ligt - zoals vaker - in het kamp van de uitvoerende macht, met andere woorden: de federale minister van Justitie.

Enkele maanden geleden gaf minister Laurette Onkelinx (PS) toe dat de werklast hoog is in Brussel. Maar volgens haar zijn meer magistraten niet de 'deus ex machina' voor het probleem. De fraudedossiers slepen vooral te lang aan omdat externe deskundigen schaars zijn, meent Onkelinx.

'Soms moet het gerecht jarenlang wachten op een expertiseverslag', zegt ze. Haar oplossing is dus: 'in de toekomst' meer geld vrijmaken voor degelijke expertiseverslagen van (dure) auditfirma's. Intussen roeien de speurders voort met de riemen die ze hebben, terwijl hun collega's het schip verlaten. Verschillende magistraten en speurders zoeken betere oorden op, zoals Europese antifraudediensten of de privésector.

Een simpele oplossing is er niet. De middelen ontbreken, maar evenzeer schieten de structuren en de mentaliteit soms tekort. Andere gerechtelijke arrondissementen dumpen hun dossiers soms in Brussel. Sommige speurders willen elke steen omdraaien en laten dossiers te lang aanslepen. De managementcultuur is nog niet doorgedrongen tot elk parket. En ga zo voort. Maar een Russische roulette hoort thuis in een casino, niet in ons rechtssysteem.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud