Frivoliteiten

©Saskia Vanderstichele

De VRT heeft nog maar net haar derde net opgericht of ze moet 13 miljoen besparen. Een betere afweging tussen wat een kerntaak is en wat een frivoliteit had dit kunnen vermijden.

Toen minister-president Kris Peeters (CD&V) in september uitpakte met zijn begroting, was het contrast in tweeërlei opzichten schril met wat zich in de federale regering afspeelde. Vlaanderen maakte ondanks de lokale verkiezingskoorts wel een begroting op, en dan nog wel een in evenwicht.

En Kris Peeters deed een moedige oproep aan de vakbonden om zelf mee te kiezen hoe ze 100 miljoen euro zouden besparen op het overheidspersoneel: of minder loonstijging, of minder ambtenaren.

Van die moedige oproep schiet inmiddels niets meer over. In het onderwijs werd met een boekhoudkundig trucje met vakantiegelden en eindejaarstoelagen een nepbesparing bedacht. De keuze tussen minder ambtenaren of minder functietoeslagen en minder snel stijgende salarisschalen werd afgevoerd.

Bij De Lijn en de VRT moet wel ‘echt’ worden bespaard. De in crisistijden bijzonder gulle dotatie van 299 miljoen euro voor de openbare omroep wordt wat krapper. De VRT wil de kaasschaaf niet bovenhalen, maar wil de komende drie jaar 120 mensen laten vertrekken zonder gedwongen ontslagen.

Heeft de Vlaamse overheid zich voldoende afgevraagd wat in moeilijke economische tijden haar kerntaken zijn? Er was veel tegenwind tegen het derde net, van het ACW tot Voka. Telkens rees de vraag of het niet verstandiger was eerst geld opzij te houden voor de kerntaken van de overheid. Toch kwam het derde net er. Dankzij zeer efficiënt gelobby bij minister Ingrid Lieten (sp.a) is de VRT er vorig jaar in geslaagd een ‘gouden’ beheersovereenkomst af te sluiten.

Ondertussen weten we dat het derde net een flop is: bedroevende kijkcijfers en geen volwaardige voltijdse programmering. Had de VRT zich niet beter die moeite bespaard en zich geconcentreerd op haar kerntaken?

Bij uitbreiding gaat die vraag op voor de hele Vlaamse overheid: waarom voert ze niet een grondiger zelfonderzoek om na te gaan wat haar kerntaken zijn? De werkloosheid stijgt, wat een krachtige VDAB meer dan ooit noodzakelijk maakt. Er komt een vergrijzing aan die ook de Vlaamse overheid op kosten zal jagen.

Waarom stopt de Vlaamse regering bijvoorbeeld niet wat extra geld in het Zorgfonds, in plaats van een derde net te financieren? We zullen dat fonds - dat een deel van de rusthuiskosten betaalt - nog nodig hebben. Als de Vlaamse regering geen derde net had opgericht en wat buffers had aangelegd, waren die besparingen misschien niet nodig.

Het VRT-dossier toont aan dat de overheid meer focus nodig heeft. We kunnen het ons echt niet meer veroorloven schaarse middelen aan frivoliteiten te besteden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud