Gedeelde schuld

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde deze week dat de steeds grotere rol van buy-outfondsen in de economie een risico inhoudt voor de financiële stabiliteit. Private-equity-groepen hebben de gewoonte om de bedrijven die ze overnemen zwaar met schulden te beladen. Daardoor worden die kwetsbaarder voor economische schokken.

Dat de waarschuwing van het IMF niet uit de lucht gegrepen is, bewijst het voorbeeld van Ontex. De succesvolle Belgische luierfabrikant werd in 2002 overgenomen door de private-equitygroep Candover. Die stak het bedrijf diep in de schulden, waardoor de financiële structuur verzwakte. Toen Ontex vervolgens geconfronteerd werd met forsere concurrentie enerzijds en hogere grondstoffenprijzen anderzijds kwam het algauw in moeilijkheden. Die hebben er uiteindelijk toe geleid dat het bedrijf nu wordt opgesplitst. Het is een schoolvoorbeeld van hoe een mooie onderneming door een private-equitygroep kapot wordt gemaakt.

Het geval van Ontex mag echter niet worden veralgemeend. Er zijn net zo goed voorbeelden te vinden van bedrijven die dankzij een private-equityspeler een grote stap vooruit konden doen in hun ontwikkeling en die een nieuwe dynamiek kregen. Het beeld van wat private equity aanricht in de economie moet dus zeker worden genuanceerd.

Dat neemt niet weg dat een discussie over de rol en de invloed van buy-outfondsen op haar plaats is. In Nederland hield de commissie Financiën van de Tweede Kamer woensdag een hoorzitting over private equity en hefboomfondsen. De algemene teneur was dat die investeringsmaatschappijen een smeermiddel zijn voor de economie en dat ze bedrijven vaak beter doen draaien. Maar tegelijk was er een algemene vraag naar meer transparantie.

Private equity aan strengere regels onderwerpen is moeilijk en niet aangewezen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin wettelijke limieten op te leggen voor de schuldfinanciering bij een private-equitydeal. Wel mag worden ge-eist dat de buy-outfondsen meer rekenschap afleggen. Een bedrijf dat ze overnemen, vertegenwoordigt meer dan een machinepark. Het is een onderneming met een verantwoordelijkheid tegenover haar werknemers, haar afnemers, haar leve- ranciers en haar lokale omgeving. Als de private-equityfondsen meer verantwoording moeten afleggen, gaan ze wellicht meer verantwoord te werk.

Ook de banken hebben daarin een rol te spelen, want zij verschaffen de kredieten waarmee de overnames worden gefinancierd. Als een overgenomen bedrijf in de problemen komt door een te scherpe financiering, is dat voor een stuk eveneens hun schuld.

Ten slotte mag ook gewezen worden op de verantwoordelijkheid van de verkoper die zijn bedrijf te duur verpatst aan een buy-outfonds. Als het later misloopt, is het al te gemakkelijk de koper daarvoor met de vinger te wijzen. Want de verkoper wist vooraf in welk avontuur hij zijn bedrijf stortte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud