Geen tijd te verliezen

©mfn online editor import

Vandaag begint hij eraan. Kandidaat-minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft omstreeks 10 uur zijn eerste officiële gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever over een nieuwe Vlaamse regering. Daarna volgen delegaties van Open VLD en de sp.a. Van die drie partijen kunnen er wellicht twee in de regering, eentje niet.

Waarover zullen ze het vandaag hebben? In het geval van Bart De Wever gaat het gesprek wellicht over hoe hard de N-VA het wil spelen rond een staatshervorming.

De Nieuw-Vlaamse Alliantie wil bijvoorbeeld een begin van Vlaamse sociale zekerheid uitbouwen en de partij wil geen extra geld voor de federale regering. De N-VA zal minder dan ooit willen toegeven, want ze is net voor haar principiële houding beloond door de kiezer.

Voor CD&V is de keuze voor de voormalige kartelpartner daarom niet vanzelfsprekend, want CD&V is door zijn kiezers beloond voor in het heetst van de strijd niet té hard op de principes te staan en alles bij het oude te laten. Mocht CD&V in Vlaanderen met de N-VA samen regeren, dreigt de partij platgedrukt te worden door twee tegengestelde krachten: de hervormingsgezinde N-VA’ers in de Vlaamse regering en de afremmende Franstaligen in de federale regering. Een van beide coalities, zo niet beide, komen dan onder immense druk.

Moet CD&V dan maar een coalitie sluiten met  de paarse verliezers? Open VLD probeerde gisteren de coalitievorming in die richting te bluffen. Als de liberalen op Vlaams niveau niet mee mogen regeren, trekken ze ook de stekker uit de federale regering-Van Rompuy. Dat niet doen, zou ‘schizofreen’ zijn, zei vicepremier Karel De Gucht. Maar Open VLD én de sp.a samen is evenmin vanzelfsprekend. De liberalen eisen een degelijke anticrisisstrategie en de sp.a wil niet in een ‘asociale’ regering stappen die ‘inhakt op de sociale bescherming’.
En dat terwijl het geld op is.

Dat is in grote lijnen de puzzel waaraan Kris Peeters zich vandaag zet. Zijn voorganger op het Martelarenplein, Yves Leterme, deed er in 2004 een goede vijf weken over. Peeters gaf al aan dat hij snel wil gaan en dat er geen tijd te verliezen is. ‘Het is dringend’, zei hij.

Dat is ook zo. De kandidaat-minister-president kreeg gisteren van de Vlaamse administratie een stapel documenten met de financiële vooruitzichten voor de komende vijf jaar. Daaruit blijkt dat de schulden opnieuw beginnen te stijgen, en tegen het einde van de legislatuur weer op 10 miljard komen als er niets gebeurt.

Uit de cijfers blijkt ook dat het erop aankomt snel te handelen. Als de Vlaamse regering in haar eerste begrotingsjaar meteen het mes zou kunnen zetten in 1 miljard van de jaarlijks terugkerende uitgaven, dan is er in het laatste jaar van de legislatuur weer wat geld. Maar als er niet meteen wordt bespaard, zal de volgende Vlaamse regering er een zijn die jaar na jaar putten moet dempen en nog meer schulden zal moeten maken. De puzzel is moeilijk, maar het werk is dringend.

Bart Haeck
Chef Politiek en Economie

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud