Advertentie

Geen vergunning voor windmolenpark in Bredene

(tijd) - De federale minister voor Leefmilieu, Magda Aelvoet (Agalev), levert geen vergunning af voor de bouw van een park van 50 windturbines op de Wenduinebank voor de kust van Bredene en De Haan. Daarmee gaat ze in tegen een eerdere positieve beslissing van de Ecolo-staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze. De aanvrager, C-Power, reageert 'ontgoocheld'. Het bedrijf gaat een nieuwe aanvraag indienen voor een park dat verder van de kust gelegen is maar ook een veel groter vermogen heeft.

De beslissing van Aelvoet is geen verrassing. Met haar weigering volgt ze een negatief advies van de Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (BMM). In een persbericht herhaalde ze gisteren de argumenten die al door de BMM gegeven waren. De windmolens zouden op de trekcorridors van beschermde zeevogelsoorten komen te staan. Er zou een 'te grote bezetting' van de zeehorizon komen. Ten slotte bestond door de nabijheid van drukke scheepvaartroutes het gevaar op ongevallen.

Aelvoet liet wel verstaan dat ze deze negatieve beslissing met spijt in het hart heeft genomen. Volgens haar ging het om 'een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de te verwachten milieuvoordelen op het vlak van de groene stroomproductie in de Noordzee en anderzijds de te verwachten ongunstige effecten op het mariene milieu'. Dat 'groene stroom'-argument had de Ecolo-staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, er eerder toe gebracht wel een domeinconcessie toe te kennen aan C-Power. Aelvoet hoopt nu 'dat toekomstige aanvragen voor windmolenprojecten in de Noordzee vooraf voldoende rekening houden met het bestaande beschermingsregime voor het mariene milieu'.

Na het negatieve advies van de BMM had C-Power nog een alternatief voorstel ingediend. Maar dat verschilt volgens de minister zo substantieel van het oorspronkelijke plan dat het onmogelijk binnen dezelfde procedure kon behandeld worden. De Agalev-minister wil pas over dat alternatief oordelen na een nieuwe milieueffectenbeoordeling en een nieuw openbaar onderzoek.

De directie van C-Power, een consortium waar onder meer Interelectra, Dredging International en Turbowinds deel van uitmaken, reageerde 'ontgoocheld' op de beslissing. Algemeen directeur Filip Martens is vooral boos omdat Aelvoet haar afwijzing zou gebaseerd hebben op normen die pas bekendgemaakt werden nadat C-Power zijn aanvraag had ingediend. 'Op zich waren die niet eens zo'n groot probleem. Het was perfect mogelijk de lay-out van onze plannen aan te passen aan die nieuwe eisen. Maar toen we dat deden, kregen we te horen dat het om een nieuw project ging en we dus ook maar een nieuwe aanvraag moesten indienen. Dat is niet ernstig meer. Zoiets betekent opnieuw ten minste 13 maanden vertraging. We hebben er geen probleem mee dat de overheid normen stelt. Maar die moeten wel objectief zijn en tijdig worden bekendgemaakt.'

C-Power gaat een dubbele strategie volgen. Enerzijds zal het bedrijf de beslissing van Aelvoet aanvechten voor de Raad van State. Daarnaast dient het een nieuwe aanvraag in. Die gaat echter niet meer over de Wenduinebank, maar over een project dat veel verder in zee gelegen is, op 30 in plaats van 6 kilometer voor de kust. Het zal over een veel grootschaliger park gaan, zegt Martens. Het voorstel voor de Wenduinebank ging over 50 windmolens met elk een vermogen van 2,3 MW, wat het totale vermogen op 115 MW bracht. Het nieuwe project zou steunen op windmolens van de allernieuwste generatie met een vermogen van 4 tot 5 MW. Ook het totale vermogen zou veel hoger liggen, al wil Martens daarover nog geen precieze cijfers kwijt. De schaalvergroting is volgens hem nodig om de hogere investeringskosten te compenseren die het onvermijdelijke gevolg zijn van een locatie verder in zee.

De C-Power-topman liet gisteren ook verstaan dat hij zich 'unfair en ongelijk' behandeld voelt in vergelijking met een ander project, waarvoor Aelvoet wel een vergunning toekende. Het consortium Seanergy, waarbinnen Electrabel samenwerkt met het baggerbedrijf Jan de Nul, mag voor de kust van Knokke-Heist 50 windmolens bouwen op de Vlakte van Raan. Toch bestaat ook tegen dat plan nog grote weerstand. Na de gemeente Knokke-Heist besliste gisteren ook de West-Vlaamse bestendige deputatie bij de Raad van State een klacht in te dienen tegen de vergunning.

IB

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.