Advertentie
Advertentie

Gemeenten krijgen minder geld voor inzameling elektro

(tijd) - De Vlaamse gemeentebesturen krijgen beduidend minder geld voor de inzameling en sortering van afgedankt elektromateriaal op hun containerparken. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wordt minder dan een kwart van de kosten gedekt door de bijdrage die de gemeenten krijgen van Recupel. Die VZW staat in opdracht van de producenten in voor de terugname en de recyclage van elektronische en elektrische toestellen. Recupel zegt dat het de markttarieven toepast.