Gemeenten verpanden riolen aan Amerikaans bedrijf

(tijd) - De Oost-Vlaamse gemeenten Sint-Niklaas, Lokeren en Hamme willen hun rioleringsstelsel in concessie geven aan een Amerikaanse investeringsgroep. Bij die financiële transactie ontvangen de gemeenten 3 procent van de waarde van hun rioolstelsel netto. De winst voor de Amerikanen zit in een fiscaal voordeel in de VS. De gemeenten behouden alle eigendomsrechten en -plichten.

Vooraleer de drie gemeenten hun handtekening plaatsen onder deze wel erg lucratieve transactie, willen ze de toestemming van de voogdij-overheid, namelijk van de minister van Binnenlandse Zaken, Paul van Grembergen. Voorlopig heeft hij zijn zegen nog niet gegeven. 'We hopen op een positief antwoord omdat die constructies ook al zijn opgezet door de Vlaamse Gemeenschap zelf, Indaver en voor de Liefkenshoektunnel', aldus Freddy Willockx, burgemeester van Sint-Niklaas.

Het is de eerste keer dat deze fiscaal financiële constructie in België wordt toegepast op het rioleringsnet. Het gaat om aanzienlijke bedragen. 'Voor de stad Sint-Niklaas betekent die 3 procent op de waarde van het rioolstelsel 5 tot 7,5 miljoen euro dat de stad eenmalig ontvangt, zonder verdere verplichtingen naar wie dan ook', aldus Willockx.

De stad Sint-Niklaas werd in september vorig jaar benaderd door de Structured Finance Group van PricewaterhouseCoopers (PwC), die een zogenaamd Cross Border Lease contract (CBL) van een Amerikaanse investeringsvennootschap voorstelde. 'Omdat openbare besturen in België geen eigendom mogen verkopen, wordt het geen leasecontract maar geven we de eigendom in concessie, wat wel mag', aldus nog Willockx.

De gemeenten Sint-Niklaas, Lokeren en Hamme hebben er de advocatenfirma De Bandt van Hecke Lagae & Loesch bijgehaald om de overeenkomst juridisch sluitend te maken en conform de Belgische wetten. De gemeente laat haar deel van de overeenkomst, namelijk het verstrekken van 97 procent deposito's aan de Amerikaanse investeringsvennootschap, uitvoeren door een derde partij, die alle financiële verplichtingen op zich neemt. Sint-Niklaas onderhandelt met Dexia.

Zo wordt het verhaal voor de Oost-Vlaamse gemeenten vrij simpel. Bij de overeenkomst ontvangen zij eenmalig netto 3 procent op de waarde van hun rioolstelsel en hoeven zich verder om niets te bekommeren.

Na 25 jaar loopt de concessie af. In die tussenperiode behoudt de gemeente alle rechten (subsidies) en alle plichten (onderhoud) op haar rioolstelsel.

Voor de Amerikaanse investeringsvennootschap zit de winst in de speciale fiscale behandeling bij de afschrijving van nutsvoorzieningen. Duitse steden zoals Nurnberg passen die financiële constructie met Amerikaanse vennootschappen al toe. De Nederlandse gemeenten staan nog wat huiverig om in de boot te stappen en wij wachten op het antwoord van Van Grembergen, aldus Willockx.

VDB

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud