Goede glasrecyclage begint bij sortering aan de bron

LUMMEN (tijd) - De basis van glasrecyclage is een goede sortering aan de bron. Gerecycleerd glas moet aan strikte kwaliteitseisen voldoen, willen de glasproducenten het opnieuw nuttig kunnen inzetten. Glas Recycling Lummen (GRL) organiseert de inzameling van afvalglas bij de industrie, particulieren en in containerparken.

Het geheim van een succesvolle glasrecyclage zit in de scheiding aan de bron. Dat kan een bedrijf niet alleen en ook de consument speelt daar een grote rol in. 'We moeten de mensen bewust maken dat glasbedrijven enorme schade oplopen als verkeerde materialen, zoals hittebestendig glas, keramiek, steen of porselein in het glas terechtkomen. Dat geldt zowel voor holglas (flessen en bokalen) als voor vlakglas (vensters)', zegt Raf Van Swartenbrouck, de gedelegeerd bestuurder van GRL in Lummen. Hij is de voorzitter van de Federatie van de Belgische Glasrecyclagebedrijven en de ondervoorzitter van Ferver, de Europese Federatie van Glasrecyclagebedrijven.

'Vooral de recyclage van vlakglas is bijzonder gevoelig', zegt Van Swartenbrouck. GRL is een van de weinige bedrijven die dit soort glas recycleert. In Lummen verwerkt het bedrijf zo'n 40.000 ton vlakglas per jaar. Dat glas komt rechtstreeks van glazeniers of van de containerparken. 'Vooral het glas in vlakglascontainers veroorzaakte soms problemen, want dat waren lang pure afvalbakken. Om deze extreme vervuiling tegen te gaan, hebben we de containers een stuk kleiner gemaakt en halen we het glas op in drie kwaliteitscategorieën', zegt Van Swartenbrouck. Bovendien krijgen containerparkwachters bij GRL een intensieve opleiding in glasscheiding.

Van oude gebruikte ramen weer vensterglas maken, is een utopie. Door de extreem hoge kwaliteitseisen van de vlakglasproducenten voor de gerecycleerde scherven, komt enkel het zuiverste snijafval van glazeniers in aanmerking voor de productie van vlak glas en glasparels. De geringste vervuiling met koolstof (rubber, hout, kunststof) kan de vlakglasproductie verstoren.

Het gemengde vlakglas van containerparken krijgt na verwerking een toepassing in de productie van foamglas en glaswol. Gelaagd glas wordt vooral in autoruiten gebruikt en bevat een laag kunststof die nooit voor 100 procent kan worden verwijderd, waardoor de toepassingen beperkt zijn. Voor de recyclage van gemengde en zeer sterk met steen, hout en kunststof verontreinigde partijen vlakglasafval, bestaan enkel laagwaardige toepassingen, onder meer in de tegelindustrie.

Hoe hoger de kwaliteit van gerecycleerde scherven, hoe meer scherven door de glas-, foamglas- en glaswolproducenten ingezet kan worden. Bedrijven als Pittsburgh Corning gebruiken voor de productie van hun schuimglas of foamglas nu al tot 35 procent scherven. Hoe beter de recyclagesector zuivert, hoe groter het afzetgebied wordt.

Voor de productie van foamglas (schuimglas) wordt het gezuiverde glasafval gemalen tot glasmeel en vermengd met een precies afgemeten hoeveelheid koolstof. Door deze samenstelling in een oven gecontroleerd op te warmen, ontstaat een schuimproces waarmee schuimglas met een nauwkeurige celstructuur wordt bekomen. Foamglas wordt vooral gebruikt voor hoogwaardig isolatiemateriaal in de bouwnijverheid.

Maar ook de zuivering van holglas of flessen is geen sinecure. In heel België wordt jaarlijks zo'n 300.000 ton glas gesorteerd op wit en gekleurd. GRL verwerkt daarvan zo'n 110.000 ton, voor de ene helft afkomstig van de huishoudens, voor de andere helft van de industrie. In België moet de consument enkel op wit en gekleurd glas sorteren, niet op bruin glas zoals in Duitsland en Nederland. Het grootste deel van het bruine glas komt als retourfles weer in de brouwerijen terecht.

Wil men ook het holglas optimaal in kringloop brengen, dan moeten de diverse kwaliteiten zoveel mogelijk aan de bron worden gescheiden. De meeste niet-glasbestanddelen zoals doppen en kroonkurken worden automatisch afgescheiden. Maar de aanwezigheid van keramiek, steen, porselein en hittebestendig glas, die helemaal niet in de glasbol thuishoren, vormt zelfs voor de zeer moderne verwerkingsplant van GRL een probleem. De bevolking moet attent blijven om goed te sorteren. Enkel zo wordt de recyclage maximaal, zegt Van Swartenbrouck.

Door het verdwijnen van de Belgische holglasindustrie moet GRL noodgedwongen een afzetmarkt zoeken in het buitenland. In Nederland levert de groep aan BSN-Owens in Maastricht, Leerdam en Schiedam of aan Rexam in Dongen. GRL levert ook in Duitsland, Ierland en Engeland. Enkel Frankrijk sloot zijn grenzen voor buitenlandse scherven. Op dit ogenblik is er in Europa een overaanbod aan scherven. Enkel de beste gezuiverde kwaliteiten vinden nog een afzet, zegt Van Swartenbrouck.

Sinds de sterke koers van de euro en de stijgende kosten voor zeevracht stagneert de afzet naar Zuid-Amerika. Bij zeer zuivere scherven zijn de producenten in staat tot 90 procent scherven in te zetten, zeker bij groene flessen. Dat verlaagt de hoeveelheid grondstoffen en energie. Specialisten berekenden dat de inzet van 4 procent scherven 1 procent energie uitspaart. Wie 40 procent scherven inzet om flessen te produceren, kan 10 procent energie besparen.

Energiebesparing betekent ook dat minder koolstofdioxine of CO2 in de lucht wordt geblazen. Met het in Europa goedgekeurde Kyotoakkoord kan minder CO2-uitstoot direct omgezet worden in geld. Met de handel in CO2-emissierechten kunnen die glasfabrieken CO2-certificaten verkopen op de markt of een dubbele winst realiseren.

Het is niet toevallig dat GRL mee aan de top staat van de glasrecyclage in Europa. De jongste jaren investeerde het bedrijf tot 0,5 miljoen euro per jaar in de nieuwste automatische sorteermachines. Die apparaten kunnen glasscherven herkennen die met hoge snelheid een camera passeren en die dan binnen 10 milliseconden uit de afvalstroom verwijderen via perslucht. Zo wordt het manueel verwijderen van onreinheden in het glas sterk teruggedrongen.

Grove voorwerpen in het glasafval worden met de hand verwijderd voor de glasscherven de volautomatische sorteermachines bereiken, zegt Van Swartenbrouck. De kunst is zoveel mogelijk homogene partijen te verwerken, zodat de automatische sorteermachines slechts bepaalde onreinheden moeten herkennen en verwijderen.

GRL heeft uiteindelijk slechts 2 procent restafval. Die restfractie moet worden gestort of verwerkt in de bouwsector. Naast glas haalt GRL ook fracties ijzer en non-ferro uit het recyclageproces. Ook die zijn bestemd voor verdere recyclage.

Glass Recycling Lummen (GRL) werd opgericht in 1980. Het bedrijf is in handen van de familie Van Swartenbrouck. Indaver is minderheidsaandeelhouder met 35 procent. GRL bezit een verwerkingscapaciteit van 170.000 ton per jaar.

GRL verwerkt jaarlijks 110.000 ton holglas en 40.000 ton vlakglas, en verhandelt ongeveer 200.000 ton verpakkings- en vlakglas. Leveringen gaan soms tot in Zuid-Amerika, maar gebeuren in de eerste plaats in Europa. Deze gecombineerde activiteiten leverden het bedrijf vorig jaar een omzet op van 5,3 miljoen euro. Bij GRL werken 30 mensen. Het bedrijf ontvangt jaarlijks bijna 1.000 bezoekers voor training en sensibilisering.

Guy VAN DEN BROEK

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud