Advertentie

Goedschiks

©Alexia Mangelinckx

Niet alleen in grote fraudezaken zoals bij Bois Sauvage wordt een proces afgekocht. Steeds vaker krijgen ook kleine criminelen een minnelijke schikking. Dat is goed nieuws.

Steeds meer kleine criminelen kopen hun misdrijf af: ze betalen wat geld en het parket vervolgt hen niet langer. In de eerste zes maanden van 2013 liep het zo met 6.699 mensen, wat een record is voor de Belgische justitie.

De vraag is of we daar blij mee moeten zijn. Het gaat om mensen die de strafwet overtraden, maar toch niet voor de rechter verschijnen. In een ideale wereld zou dat echter met iedereen die over de schreef gaat moeten gebeuren. Voor iedereen dezelfde regels.

Maar in de praktijk loopt het anders. Parketten zijn onderbemand, bewijzen zijn soms moeilijk te verzamelen en er gebeuren nu eenmaal veel misdrijven. Om het beeld even te schetsen: in 2012 kregen alle parketten in België samen 687.000 nieuwe correctionele zaken binnen. Gemiddeld zijn zo’n 240.000 zaken hangende.

Het gevolg is straffeloosheid voor de zaken die ofwel te klein zijn, ofwel te complex. De eerste worden vaak geseponeerd, de tweede soort verjaart vooraleer het dossier kan worden afgerond. In beide gevallen faalt justitie. In beide gevallen zijn lapmiddelen nodig.

Voor kleine misdrijven die nooit tot in een rechtbank geraken, kregen we daarom de GAS-boetes. De gemeentelijke ambtenaren nemen het werk van politie en justitie over. Elegant is het niet, maar het alternatief van straffeloosheid is dat evenmin. Het parket seponeert dergelijke zaken.

De minnelijke schikking komt het stapje daarboven: zaken die niet meer te seponeren zijn, maar qua impact relatief beperkt zijn. Het gemiddelde bedrag waarmee een crimineel via een minnelijke schikking de strafvordering kon afkopen, bedroeg in de eerste zes maanden 304 euro. Een typisch voorbeeld is een winkeldiefstal. De voorwaarde is altijd dat het slachtoffer van het misdrijf vergoed moet worden voor de aangerichte schade.

Uiteraard moeten potentiële winkeldieven voldoende afgeschrikt worden. Maar als we dan toch ergens minnelijke schikkingen toestaan, laat het dan voor dat soort kleine misdrijven zijn. Daarom is het goed nieuws dat er steeds meer minnelijke schikkingen zijn. In het licht van de honderdduizenden zaken die jaarlijks bij justitie binnenkomen, lijkt 6.699 in zes maanden tijd zelfs weinig.

Hoe meer kleine zaken kunnen worden behandeld, hoe meer energie er kan gaan naar de grote, complexe zaken. Dat een grote voorkenniszaak als die bij Bois Sauvage wordt afgerond met een minnelijke schikking van 9 miljoen euro is veel minder verdraaglijk dan een winkeldiefstal. Alleen al omdat er niet meer gezocht wordt naar de waarheid. Los van de schade herstellen is ook dat een taak van de rechtbank.

Laat ons pragmatisch zijn voor de kleine misdrijven, zodat we ruimte creëren om principiëler te zijn voor de grote. Als de jaar na jaar stijgende minnelijke schikkingen voor kleine criminaliteit daartoe bijdragen, is dat een stapje in de goede richting.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud