Advertentie

Grenzen aan inspraak

Stefaan Michielsen ©Sofie Van Hoof

Regeren is vooruitzien. Maar in de praktijk lijken de beleidsmakers vooral de feiten achterna te hollen. Al te vaak is een of ander incident nodig vooraleer er een wetgevend initiatief wordt genomen. Je kan er donder op zeggen dat de recente heisa over het draagmoederschap een minister of parlementsleden zal inspireren om een wetsontwerp of wetsvoorstel op papier te zetten.

(tijd) - De woelige aandeelhoudersvergadering van Fortis in Brussel deze week heeft blijkbaar ook plots de ogen van enkele beleidsmakers geopend. Minister van Justitie Jo Vandeurzen kondigde gisteren aan dat hij het de minderheidsaandeelhouders gemakkelijker gaat maken punten op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen.

De huidige vennootschapswetgeving in België bepaalt alleen dat aandeelhouders die minstens 20 procent van het kapitaal vertegenwoordigen een algemene vergadering kunnen bijeenroepen. Dat is een wel erg hoge drempel die moeilijk te halen is in een onderneming met een gespreid aandeelhouderschap, zoals er vandaag toch veel zijn. Het voornemen om de aandeelhouders meer inspraak te geven is dus nobel. Het is zelfs een verplichting, opgelegd door een Europese richtlijn die tegen augustus volgend jaar in de nationale wetgevingen moet zijn omgezet.

Maar welke drempels gaat men hanteren? De drempel om punten op de agenda te plaatsen mag niet hoger zijn dan 5 procent, zegt de Europese richtlijn. Maar de individuele lidstaten - of vennootschappen in hun statuten - mogen lager gaan. Kiest België voor 3 procent, voor 1 procent? Of gaat men zover dat recht ook te geven aan elke aandeelhouder met een petje en een handvol aandelen?

In het huidige klimaat is de verleiding groot de aandeelhoudersdemocratie ver door te drijven. Maar men vergeet te gauw dat te lage drempels ook gevaren inhouden en vennootschappen kunnen destabiliseren. De ondergang van ABN AMRO in Nederland werd ingeluid toen het Britse hefboomfonds TCI begin 2007 met 1 procent van het kapitaal een vertrouwensstemming eiste over de strategie van het management. Het wekt dan ook geen verbazing dat er in Nederland stemmen zijn opgegaan om die drempel weer op te trekken.

Het is geen goed idee aan de vennootschapswet te sleutelen vanuit de waan van de dag. Het gaat hier om een juridisch kader waarin veel ondernemingen moeten werken en dat daarom stabiel en coherent moet zijn. Om die reden uitte ex-premier Jean-Luc Dehaene onlangs terecht kritiek op de steekvlamwetgeving om de gouden parachutes voor toplui aan banden te leggen. Een maatregel die overhaast en ondoordacht is ingevoerd.

Het spreekt vanzelf dat de vennootschapswetgeving regelmatig moet worden gemoderniseerd. Maar dat moet op een rustige en weloverwogen manier gebeuren. Het is bovendien een materie die men niet aan amateurs mag overlaten, maar beter in handen geeft van specialisten vennootschapsrecht. Slechte vennootschapswetgeving kan bijzonder schadelijke gevolgen hebben.

SMi

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud