Senior writer

De nieuwe Duitse regering heeft grote groene ambities. Dat blijkt uit de verdeling van de ministeries. Waar het geld vandaan moet komen, is minder duidelijk.

Na twee maanden onderhandelen is er in Duitsland een regeerakkoord tussen de sociaaldemocraten (SPD), de liberalen (FDP) en de groenen. De verkeerslichtcoalitie moet nog het fiat krijgen van de partijleden, maar de kans is zeer groot dat Olaf Scholz (SPD) kort na Sinterklaas Angela Merkel opvolgt als kanselier. Dan komt er een einde aan 16 jaar Merkel en evenveel jaren dominantie van de christendemocraten (CDU/CSU).

De klemtoon in het regeerakkoord ligt op de grotere inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering, op meer sociale rechtvaardigheid en op forser inzetten op de digitalisering van de maatschappij. De groenen krijgen de sleuteldepartementen in handen voor de klimaatstrijd, de SPD de sociale departementen, terwijl de FDP de regie over de digitalisering krijgt.

Speelveld

Duitsland is niet alleen het grootste industrieland van Europa, het loopt ook achter in de strijd tegen de klimaatverandering. Uit de verdeling van de ministerposten blijkt dat de groenen een breed speelveld krijgen om de hoge klimaatambities politiek te vertalen. Ze krijgen de ministeries van Economie en Klimaat, van Buitenlandse Zaken, van Milieu en van Landbouw. Kortom alle hefbomen voor een doorgedreven klimaatbeleid.

De Duitse ambities om het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering zijn positief voor Europa.

Een kernpunt is het sneller sluiten van de steenkoolcentrales, niet in 2038, maar in 2030, al houden de coalitiepartijen een slag om de arm door aan het regeerakkoord de cruciale woorden 'in de mate van het mogelijke' toe te voegen. Dat is een gepaste nuancering. Duitsland heeft kernenergie afgezworen na de ramp in Fukushima (Japan) in 2011. Maar het steunt nu vooral op fossiele brandstoffen om energie op te wekken. Het gas komt uit Rusland en de moeilijkheden rond de gaspijpleiding Nord Stream 2 geven aan hoe energieafhankelijk Duitsland wel is.

De Duitse ambities om het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering zijn positief voor Europa. Als het industriële zwaargewicht de schouders onder een ambitieus klimaatbeleid zet, zal de druk op de andere Europese landen, waaronder België, toenemen.

Zwarte nul

Hoe de Duitse ambities gefinancierd worden, is veel minder duidelijk. Christian Lindner, de FDP-leider die Financiën krijgt, is een aanhanger van de strakke begrotingslijn en de beruchte 'zwarte nul', een begroting in evenwicht. Ook toekomstig kanselier Scholz wil de 'zwarte nul' niet zomaar opgeven. Er moet dus geld gevonden worden.

Maar klimaat is niet de hoofdbekommernis in Duitsland. De vierde coronagolf treft het land hard. Die stoppen is de prioriteit nummer een voor de nieuwe regering. Het regeerakkoord voorziet in een bonus van 1 miljard euro voor het zorgpersoneel. De sociale ambities zijn dus ook groot.

Door de pandemie ontdekt Duitsland dat koken geld kost. Ambities volstaan niet, de financiering is een essentieel onderdeel ervan. Aan Berlijn om te bewijzen dat het de ambities kan invullen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud