Groene voorsprong

Twintig jaar al trekt Europa aan de kar van de strijd tegen klimaatverandering. En gisteren zetten de Europese leiders opnieuw de trend voor wereldwijde afspraken.

De Europese Unie engageerde zich tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20 procent tegen 2020. Als andere industrielanden mee op de kar springen, moet de reductie zelfs richting 30 procent.

Als je naar het Kyotoprotocol kijkt, zijn dat bijna roekeloze cijfers. In Kyoto beloofden de belangrijkste industrielanden een vermindering van de uitstoot van CO2 met 5 procent. Europa nam een reductie van 8 procent op zich. En daarmee draagt Europa nu al tien jaar bijna alleen de lasten in de strijd tegen klimaatverandering, lijkt het. De Amerikaanse president, George Bush, liet het Kyotoverdrag al snel voor dood achter. En aanstormende industrielanden als India en China werd in Kyoto niets in de weg gelegd, om hun economische groei niet te belemmeren.

Als Europa er niet was geweest, sprak vandaag niemand nog over de strijd tegen klimaatverandering. Dankzij de Europese vasthoudendheid is het klimaatverdrag van Kyoto een normerende internationale factor. Die leiderspositie wil Europa in een opvolgingsverdrag van Kyoto behouden.

De reacties op die Europese beloften spreken voor zich: milieuorganisaties vinden dat Europa nog een veel sterkere openingszet had kunnen doen. Werkgevers houden hun hart vast voor de gevolgen van dat gegoochel met cijfers. De grootste kritikasters van het Europese klimaatplan wijzen erop dat het harde gevecht om die CO2-reductie naar veel later is verschoven. Pas eind dit jaar volgt inderdaad de cruciale discussie: waar gaan de grootste reducties gebeuren? Met andere woorden: wie zal de zwaarste lasten dragen?

Toch is dit EU-engagement allesbehalve een roekeloze sprong in het duister of een gratuite belofte. EU-voorzitter en Duits bondskanselier Angela Merkel heeft haar Europese collega's wellicht vooral met economische argumenten kunnen overtuigen. Nu investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie kan een belangrijke groene voorsprong geven aan de Europese economie. Een voorsprong die China en de VS ons zullen benijden. Want zij zullen genoodzaakt zijn te volgen.

De 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders kunnen bezwaarlijk als groene jongens of milieu-ideologen worden afgedaan. Innovatie en de ontwikkeling van nieuwe markten, dat is waar de Europese groene belofte om draait. Europa moet nu vooral zien dat het die koppositie kan blijven behouden.

Kris Van Haver

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud