Advertentie
Advertentie

Grote vraag moet chemiesector ondersteunen

(tijd) - Volumegroei is de bepalende factor voor de aandelenevolutie van de chemiesector. Stijgende volumes maken een toename van de verkoopprijzen mogelijk. Dat is noodzakelijk om de marges op peil te houden die onder druk staan door de hoge grondstofprijzen. De sector van de bulkchemie heeft totnogtoe geen reden tot klagen over de marges. De specialiteitenchemie kampt met structurele problemen.