De grote institutionele beleggers hebben een krachtige hefboom in handen om bedrijven aan te manen te helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.

BlackRock gaat overstag. De Amerikaanse fondsengroep, een van de grootste institutionele beleggers ter wereld, houdt bij zijn investeringsbeslissingen voortaan rekening met klimaatcriteria. Klimaatactivisten drongen daar al lang op aan. BlackRock wil niet gezegd hebben dat het buigt voor die druk. De fondsengroep schuift een economische motivatie naar voren.

‘Bedrijven die geen rekening houden met de klimaatveranderingen beheren hun risico’s slecht’, zegt topman Larry Fink in zijn jaarlijkse brief aan de toplui van bedrijven waar BlackRock aandeelhouder is.

BlackRock is niet de zoveelste die op de klimaatkar springt. Het is de marktleider.

Reputatierisico

Ondernemingen die zich weinig of niets van het klimaat en het milieu aantrekken, dreigen almaar meer werknemers, klanten en leveranciers van zich te vervreemden. Dat reputatierisico mag niet worden onderschat. Het Duitse concern Siemens kreeg zopas nog de wind van voren omdat het de signalisatie levert voor een spoorlijn van een grote steenkoolgroep in Australië.

BlackRock is niet de eerste institutionele belegger die zich een klimaatgeweten aanmeet. Andere zijn hem daarin voorgegaan. Het Noorse staatsoliefonds, waarin een stuk van de opbrengsten zijn opgepot die Noorwegen uit zijn olie- en gaswinning haalt, besliste vorig jaar al zich terug te trekken als aandeelhouder van olie- en gasbedrijven omdat hun activiteiten mee verantwoordelijk worden geacht voor de klimaatverandering. Maar BlackRock is niet de zoveelste die op de kar springt. Het is de grootste, de marktleider. De groep heeft 7.000 miljard dollar onder beheer.

Wensen klanten

De eerste opdracht van een groep als BlackRock is met haar beleggingsbeleid te streven naar een zo hoog mogelijk rendement voor het geld dat mensen en instellingen haar toevertrouwen. Maar BlackRock moet ook rekening houden met wat zijn klanten wensen. En die willen in toenemende mate niet dat hun geld wordt belegd in bedrijven die niet duurzaam werken of die actief zijn in activiteiten die het milieu en het klimaat zwaar belasten.

De invloed die BlackRock kan uitoefenen, en die het ontleent aan de grote hoeveelheid geld die het belegt, is groot. Het is een belangrijke verschaffer van kapitaal voor bedrijven. De aanwezigheid van BlackRock als aandeelhouder is een blijk van vertrouwen. Als de institutionele belegger vertrekt en zijn belang verkoopt, verhoogt dat de kapitaalkosten van het bedrijf waarvan het afscheid neemt.

Grote geldschieters hebben een stevige hefboom in handen die ze gebruiken om bedrijven aan te manen zich te schikken naar de principes van deugdelijk bestuur.

Hefboom

De meeste grote institutionele beleggers zijn niet activistisch. Ze revolteren niet op aandeelhoudersvergaderingen en zetten de leiding van de bedrijven waarin ze beleggen niet onder druk om van koers te veranderen. Impliciet doen ze dat natuurlijk wel, door met hun voeten te stemmen.

Als grote geldschieters hebben ze een stevige hefboom in handen. Die hebben ze de afgelopen jaren gebruikt om bedrijven aan te manen zich te schikken naar de principes van deugdelijk bestuur. Met succes. Nu doen ze dat om hen bewust te maken van hun klimaatverantwoordelijkheid. Als het bij BlackRock niet om een marketingstunt gaat maar het de fondsengroep echt menens is, geeft ze de strijd tegen de klimaatverandering zo een forse stroomstoot.

Lees verder

Gesponsorde inhoud