Advertentie

Hellend vlak

©Alexia Mangelinckx

Een soepeler overgangsregeling voor brug­pensioen heeft twee ongewilde effecten. Een vermijdbare ontslaggolf dreigt. En voor de hervormingsagenda dreigt vermijdbaar uitstel.

Sneller dan ze wil, ondervindt de federale regering van premier Charles Michel hoe de duivel in de details zit. Ditmaal manifesteert die spreekwoordelijke duivel zich in de chaos die bij vakbonden en bedrijven is ontstaan over de nieuwe regeling voor brugpensioen. Nadat vakbonden hun oudere leden hadden op­geroepen zich uiterlijk gisteren - op 22 oktober - te laten

ontslaan om nog van de oude en soepeler regeling voor brugpensioen te kunnen genieten, maakte de nieuwe minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bekend dat er soepeler overgangsregels komen. Maar omdat de details daarvan uitbleven, adviseerden ook sociaal secretariaten de werkgevers om nog snel mensen te ontslaan als ze op zeker wilden spelen.

Nochtans valt op het grote principe achter de regerings­beslissing niets af te dingen. Als we de welvaartsstaat overeind willen houden terwijl de Belgen langer leven, moeten we langer werken. En daarom is het niet alleen nodig de algemene regel te verstrengen - pensioenleeftijd naar 67 - maar ook minder uitzonderingen op die regel toe laten - minder brugpensioen dus.

Het houdt ook steek de overgang naar dat nieuwe systeem snel te maken. Oudere werknemers die begin dit jaar met hun werkgever afspraken hadden gemaakt over brugpensioen eind dit jaar, kregen nog de ruimte om hun afspraken te behouden. Qua rechtszekerheid valt daar iets voor te zeggen. Maar als de regering langer wacht, dreigt ze een ontslaggolf te ontketenen doordat bedrijven en vakbonden nog snel de laatste ontslagronde op de rug van de overheid zullen willen organiseren.

Door het uitstel dreigen we in die situatie terecht te komen. De uitleg luidt dat het nu niet langer nodig is om ‘je snel te laten ontslaan’ om van het oude, gunstiger brugpensioen te genieten. Dat is de wereld op zijn kop. De oude regeling was al een aberratie. Je ervoor laten ontslaan is dat nog meer.

De soepeler overgangsregeling dreigt twee ongewilde gevolgen te hebben. Ten eerste organiseert de federale regering in veel bedrijven de onverkwikkelijke situatie dat 60-jarige werknemers de komende maand aan hun werkgever zullen vragen of ze het voorrecht krijgen ontslagen te worden, omdat ze anders tot hun 62 moeten doorwerken. Zelfs vanop een beetje afstand bekeken is dat waanzin.

Ten tweede dreigt de regering op een hellend vlak te belanden. De werkgevers verkregen al uitstel voor de regeling waarin ze langer het loon moeten betalen van zieke werknemers. De vakbonden krijgen nu uitstel voor het strenger brugpen­sioen. De regering dreigt het signaal te geven dat wie een beetje tegenspartelt, de sociaal-economische hervormingen kan uitstellen.

Ook dat kan niet de bedoeling zijn. De hervormingen zijn niet plezierig. Maar wie de trage economische groei, de ouder wordende bevolking en de te kleine groep werkende Belgen ziet, kan niet anders dan besluiten dat ze onvermijdbaar zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud