Het is ernst, geen spel

©Sofie Van Hoof

In twee dagen tijd heeft de federale regering twee keer moeten ingrijpen om het kapseizen van twee van de grootste financiële instellingen van het land te voorkomen. Het was een moeilijke operatie, waar veel partijen bij betrokken waren en die onder grote tijdsdruk moest worden uitgewerkt. De Belgische regering moest er ook flink wat geld tegenaan gooien. Meer dan 6 miljard euro. Maar dat was nodig. Want de ondergang van Fortis en Dexia zou de economie van het hele land ontwricht hebben.

(tijd) - Die rampspoed is nu afgewend. We zijn door het oog van de naald gekropen. Maar dat betekent nog niet dat de Belgische economie zonder kleerscheuren door deze internationale financiële crisis geraakt. De Tijd heeft berekend dat de kredietcrisis elk Belgisch gezin tot dusver gemiddeld 17.000 euro armer heeft gemaakt. Dat kost ons land een half procentpunt economische groei. Het valt bovendien te verwachten dat de gebeurtenissen van de jongste dagen een serieuze domper zetten op het consumentenvertrouwen. De economische schade zal nog verder oplopen.

De regering heeft de bankencrisis van de voorbije dagen goed gemanaged. De uitslaande brand is snel en deskundig geblust. Maar het is te vroeg om zich op de borst te kloppen voor de geleverde prestaties. Er is nog heel wat werk aan de winkel om Fortis en Dexia te stabiliseren. De regering, die met veel geld over de brug is gekomen en een belangrijke aandeelhouder is geworden van zowel Fortis als Dexia, eist aan actieve rol op. Terecht. Ze heeft nu ook een verantwoordelijkheid inzake de benoeming van de bestuurders en de bepaling van de strategie. Dat mag echter niet het voorwerp worden van politieke spelletjes.

De bestuurders die de overheid naar Fortis en Dexia stuurt, mogen geen partijvazallen zijn. Het moeten uiterst gekwalificeerde mensen zijn, met een grote staat van dienst. Er moet ook over gewaakt worden dat de instellingen niet verlamd worden door partijpolitieke tegenstellingen. Over het engagement van de regering in Fortis en Dexia mag en moet een publiek debat worden gevoerd. Maar dat moet een volwassen debat zijn. Politiek theater laat men beter achterwege. Daarvoor is de toestand te ernstig. Er is immers geen enkele garantie dat de crisis definitief bezworen is. Als er in het buitenland nog grote banken sneuvelen, zullen ook de banken in België weer hevig beven.

Met de reddingsoperaties van de voorbije dagen is tijd gekocht. Die moet optimaal worden benut om structurele maatregelen te nemen die niet de symptomen van de financiële crisis bestrijden, maar rechtstreeks de oorzaak ervan aanpakken. België kan dat niet op eigen houtje. Er is nood aan een gecoördineerde Europese actie. Onmiddellijk. In plaats van in verspreide slagorde op te treden, moeten de Europese regeringen de krachten bundelen. Waarom geen initiatief om zoals in de VS de banken van hun slechte kredieten te verlossen? De vraag is alleen of in Europa iemand voldoende leiderschap heeft om daarin het voortouw te nemen.

Stefaan MICHIELSEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud