Het nut van pensioengeld

De Belgische pensioenfondsen doen bij monde van hun nieuwe voorzitter, Philip Neyt, een al even opmerkelijk als vanzelfsprekend voorstel. Zij willen via gediversifieerde infrastructuurfondsen veel meer gaan investeren in de sleutelinfrastructuur van ons land.

Dat is de infrastructuur die levensnoodzakelijk is voor een goede werking van de economie en de gemeenschap. Naast auto-, water- en spoorwegen en havens gaat het om communicatie- en energie-infrastructuur en wat belangrijk is, ook om sociale infrastructuur zoals scholen en rusthuizen.

Dat infrastructuurfondsen erg populair zijn in Canada en Australië, hoeft niet te verbazen. De beide landen geven wel vaker de toon aan als het op innoveren aankomt. Ons land, dat door ettelijke besparingsrondes een flinke achterstand opbouwde in infrastructuurvernieuwing en -uitbreiding, kan een inhaalbeweging maken door dat voorbeeld te volgen. Australië maakt er zelfs een exportproduct van. De Australische Macquarie Bank nam via zijn Europese infrastructuurfonds, waarin nota bene het Belgische pensioenfonds Suez-Tractebel heeft geïnvesteerd, de luchthavens van Zaventem en Kopenhagen over.

Ettelijke grote infrastructuurprojecten staan op stapel in ons land en zoeken investeerders. Het masterplan voor Antwerpen, de spoorinvesteringen van de NMBS, het scholenproject van de Vlaamse regering zijn maar enkele voorbeelden. Veel projecten staan nog op de wachtlijst. De Vlaamse regering verwacht heel veel van publiek-private samenwerking. Misschien moet zij snel ook eens met de pensioenfondsen gaan praten.

Het voorstel van de pensioenfondsen is opmerkelijk omdat plots mogelijkheden groeien om een flink deel van de dringende sleutelinfrastructuur sneller te realiseren. Het geld van de Belgische pensioenfondsen alleen zal niet volstaan. De infrastructuurfondsen zullen ongetwijfeld ook geld van buitenlandse pensioenfondsen en pan-Europese pensioenfondsen kunnen aantrekken.

Nog opmerkelijker is het tijdstip waarop de pensioenfondsen hun voorstel doen. Waarom deden zij dat voorstel niet eerder? Daar zijn de financiële markten voor verantwoordelijk. Vroeger, toen de rente nog hoog was en de inflatievrees klein, verkozen de fondsen veilige obligaties.

Nu beleggingen in aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed met de dag risicovoller worden en het inflatiegevaar om de hoek loert, komen de pensioenfondsen met een alternatief aandraven. Er is dus wat eigenbelang mee gemoeid maar dat is niet zo erg. Aanvullende bedrijfspensioenen zijn sociaal erg belangrijk. Als de noden van de pensioenfondsen in deze bovendien stroken met de noden van de overheid, is dat zelfs een goede zaak. Dit toont ook aan hoe collectieve spaarfondsen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot de economische en sociale ontwikkeling van een land.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud