Een reeks economische onzekerheden doet de recessievrees toenemen. Ook onder Vlaamse exporteurs. Maar om maatregelen te nemen heb je een regering nodig.

Uit een rondvraag van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka blijkt dat een op vier exporterende bedrijven een recessie vreest. De belangrijkste oorzaken zijn de kwakkelende Duitse conjunctuur en een eventuele brexit zonder akkoord.

Uit de Duitse indicatoren blijkt dat de industriële activiteit in een neerwaartse trend zit. Een maand geleden werd bij de oosterburen nog luchtig gedaan over een recessie. Maar afgelopen zondag zei de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz dat het land een ‘oorlogskas’ van 50 miljard euro heeft om het economisch tij te keren.

De kans op een brexit zonder akkoord is de afgelopen twee dagen nog maar eens gegroeid. Zowel de Duitse kanselier Angela Merkel als de Franse president Emmanuel Macron maakte de Britse premier Boris Johnson duidelijk dat aan het bestaande scheidingsverdrag niet te morrelen valt.

Ook stelden ze dat het aan de Britten is om een creatieve oplossing te vinden voor de ‘backstop’, die een harde grens tussen Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland voorkomt. Als de Britten die de afgelopen twee jaar niet gevonden hebben, is de kans klein dat ze dat voor 31 oktober doen. Alleen het Britse parlement kan een no-dealbrexit tegenhouden, maar de verdeeldheid is daar nog altijd groot.

Ongerustheid

Het rentewapen wordt almaar botter. Het kan alleen nog in beperkte mate verlichting brengen.

De ongerustheid over een nakende recessie groeit. In Nederland wordt aan een investeringsfonds gedacht om een eventuele economische klap op te vangen. In de VS, waar de industriële activiteit forse klappen kreeg, broedt de regering op maatregelen.

Vooral onzekerheid voedt de recessievrees: over de Duitse economie en de brexit, maar ook over de handelsoorlog tussen de VS en China, een eventuele muntoorlog, de volatiliteit op de financiële markten of de politieke toestand in Italië. In de VS is de rentecurve omgekeerd, wat betekent dat geld lenen op korte termijn duurder is dan op lange termijn. Die trend is sinds lang een betrouwbare recessie-indicator.

Ongetwijfeld zullen de centrale banken in september het monetair beleid versoepelen om erger onheil te voorkomen. Maar het rentewapen is steeds botter. Zelfs negatieve rentes kunnen de economische activiteit niet langer ondersteunen. Ze kunnen wel nog verlichting brengen, maar in beperkte mate.

Als de Duitse dip doorzet en Johnson op 31 oktober de deur hard dichttrekt, krijgt Vlaanderen de volle laag. Niet minder dan 28.000 jobs worden dan bedreigd. Om nakend onheil op te vangen heb je een regering nodig. Die hebben we niet, noch in Vlaanderen, noch federaal. En uit niets blijkt dat de dreigende recessie enige druk op de onderhandelingen zet.

Het r-woord is in België duidelijk geen politieke prioriteit. De federale minderheidsregering in lopende zaken is op dit moment letterlijk werkloos, zij het met royale vergoedingen.

Het r-woord is in België duidelijk geen politieke prioriteit. De federale minderheidsregering in lopende zaken is op dit moment letterlijk werkloos, zij het met royale vergoedingen. De hoogste prioriteit gaat blijkbaar uit naar een robbertje vechten over een Europese topjob.

De sombere economische vooruitzichten moeten onze politici tot nadenken stemmen. Want een recessie doet hun kiezers pijn.

Lees verder

Tijd Connect