Het voordeel van de twijfel

©mfn online editor import

In wat stilaan een jaarlijks ritueel dreigt te worden, is de commissie voor Financiën van de Kamer gisteren begonnen aan een politiek debat over de zin en onzin van de notionele intrestaftrek. Tegenstanders vinden dat het belastingvoordeel te veel geld kost aan de staat en te weinig jobs oplevert. Voorstanders vinden dat het regime broodnodig is om zuurstof te geven aan de Belgische bedrijven.

(tijd) - Het verschil met de voorbije jaren is dat het debat in het parlement dit jaar bijzonder grondig gebeurt. In de Internationale Zaal van de Kamer kwamen gisteren 15 experts tekst en uitleg geven bij de belastingregel. De komende dagen mag dan het politieke debat losbarsten.

De notionele intrestaftrek heeft voor- en nadelen. Onder de nadelen vallen de verschrikkelijke naam en het complexe mechanisme. Als je de belastingen wil verlagen, is het eleganter gewoon het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen tot 25 procent. Want dat is waar de impact van de notionele intrestaftrek op neerkomt voor de staatskas.

Het belangrijkste voordeel is dat de belastingdruk op bedrijven door de notionele intrestaftrek wel degelijk gedaald is. Dat kwam niets te vroeg. Een tweede voordeel is dat de buitenlandse investeringen in ons land zijn toegenomen sinds de invoering van het fiscale regime.

En tot slot heeft de regering-Verhofstadt II - misschien zonder het zelf te vermoeden - iets visionairs gedaan. In 2005, een tijd waarin bedrijven nog hun best deden zo veel mogelijk schulden te maken, besliste ze het opbouwen van eigen vermogen te belonen. Net het verstevigen van kapitaalbuffers en het afbouwen van schuld is wat dezer dagen - na de kredietcrisis - overal ter wereld wordt gestimuleerd. De notionele intrestaftrek duwde de Belgische bedrijven dus voor de kredietcrisis al in de goede richting.

De andere vragen zijn veel moeilijker te beantwoorden. De ramingen over hoeveel de maatregel de staatskas heeft gekost, varieerden gisteren van een goede 2 miljard euro tot een 140 miljoen euro. Pas dus op wanneer met cijfers wordt gezwaaid.

En ook de discussie over jobs en investeringen is lastig. Hoe weet je of een bedrijf ook zonder de notionele voordelen had geïnvesteerd? 

Of hoe weet je of een onderneming zonder de notionele aftrek nog meer mensen had ontslagen?

Laat het ons daarom houden op wat we wel weten. De maatregel heeft investeringen opgeleverd, belastingdruk verlaagd en bedrijven steviger gemaakt. De notionele intrestaftrek is verre van perfect, maar hem nu veranderen heeft een grote prijs. België riskeert een zwaar geloofwaardigheidsprobleem als het een gunstregime waar het internationaal promotie voor heeft gevoerd na enkele jaren weer zou afschaffen. De strijd tegen de fraude moet worden opgevoerd, maar de notionele intrestaftrek moeten we op dit moment het voordeel van de twijfel gunnen.

Bart Haeck

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud