Advertentie
Advertentie

Het voordeel van de twijfel

In wat stilaan een jaarlijks ritueel dreigt te worden, is de commissie voor Financiën van de Kamer gisteren begonnen aan een politiek debat over de zin en onzin van de notionele intrestaftrek. Tegenstanders vinden dat het belastingvoordeel te veel geld kost aan de staat en te weinig jobs oplevert. Voorstanders vinden dat het regime broodnodig is om zuurstof te geven aan de Belgische bedrijven.