Advertentie
Advertentie

Hoeveel geld zit er in de kas?

Het is de allereerste vraag die een nieuwe regeringsploeg zich stelt, nog voor de afscheidnemende ministers de deur van hun kabinetten achter zich hebben dichtgegooid. Voor de Vlaamse bewindsploeg die na de verkiezingen van 7 juni 2009 aan het roer komt, is het vooralsnog onduidelijk in welke financiële papieren ze zit, stelt het Rekenhof vast.

(tijd) - Het Rekenhof ergert zich in een rapport aan het ontbreken van een Vlaamse 'meerjarenbegroting'. De Vlaamse minister van Begroting en Financiën Dirk Van Mechelen (Open VLD) - al meermaals geroemd voor zijn begrotingswerk - heeft zo'n meerjarenbegroting beloofd, maar ze is er nog steeds niet.

Het Rekenhof merkt terecht op dat door het uitblijven van het financiële werkstuk het allesbehalve duidelijk is wat de budgettaire impact zal zijn op toekomstige begrotingen van beslissingen die de huidige Vlaamse regering heeft genomen. En het is dus evenmin duidelijk hoeveel geld de opvolgers van Kris Peeters & co zullen kunnen uittrekken voor nieuwe beleidsmaatregelen.

Het Rekenhof wil bijvoorbeeld graag weten wat het effect zal zijn van de resem investeringen die de voorbije regeerperiode met publiek-private samenwerking (pps) en andere alternatieve financieringsvormen op de rails werden gezet. Het gaat om een totaal investeringsvolume van 6 miljard euro.

Investeringsregering

Pps maakt het voor een regering mogelijk, in samenwerking met een privépartner, omvangrijke investeringen te realiseren, zonder dat die helemaal moeten worden meegeteld in de begroting. Pps leek voor deze Vlaamse regering hét middel om haar belofte van 'investeringsregering' waar te maken en haar fraai begrotingsimago schoon te houden. Er is geen beleidsdomein te bedenken waarvoor geen pps-plannen werden bekokstoofd. Er werden inhaaloperaties beloofd in de scholenbouw, in de sport- en jeugdverblijfaccomodatie, in de rusthuis- en ziekenhuissector, in de wegenaanleg, in het openbaar vervoer enzovoort. Om nog maar van de beruchte Oosterweelverbinding te zwijgen.

Maar vandaag oogt het bilan niet fraai. Slechts voor een derde van de beloofde pps-projecten is de eerste steen al gelegd. Dat er best voorzichtig wordt omgesprongen met het sluiten van zware en complexe pps-contracten is evident. Haastwerk is geen optie. De kritiek zou snoeihard zijn als er fouten bij de contractsluiting werden gemaakt. Maar niemand, ook de Vlaamse ministers niet, kan ontkennen dat het overgrote deel van de beloofde pps-dossiers pas tijdens de volgende regeerperiode van start zal kunnen gaan.

De grootste financiële last van die met veel bombarie aangekondigde infrastructuurprojecten zal dus op de rug van de volgende regeringen terechtkomen. Want vergis u niet, pps is geen 'free lunch'. De regering betaalt een jaarlijkse 'vergoeding' aan de privépartner voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van die pps-bouwwerken. Die vergoeding wordt meestal over een lange periode van zo'n 30 jaar gespreid. En de periode van massaal 'dokken' zal dus pas in de komende jaren aanvangen. Het is dan absoluut niet te veel gevraagd om de toekomstige Vlaamse regeringsploeg(en) te laten weten hoeveel geld er in hun kas zal zitten.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud