Hogere taks op liquidatieboni was dubieuze truc

Senior writer

Was het verhogen van de belasting op de liquidatieboni wel een verstandige beslissing, nu blijkt dat de maatregel heeft geleid tot het opdoeken van 10.000 vennootschappen?

Tienduizend vennootschappen zijn in 2013 en 2014 in allerijl opgedoekt door ondernemers die probeerden te ontsnappen aan de hogere belasting op de opbrengsten van de vereffening van hun bedrijven. Dat blijkt uit een analyse van de handelsinformatieleverancier Graydon.

De heffing op de zogeheten liquidatieboni werd in 2013 door de regering-Di Rupo opgetrokken van 10 naar 25 procent, een belastingverhoging van150 procent. Ondernemers die de reserves die ze hadden opgebouwd in hun bedrijf als hun pensioenspaarpotje zagen, waren bijzonder verontwaardigd door de overheidsaanslag daarop. De maatregel heeft sterk bijgedragen tot het ongenoegen in ondernemerskringen over de regering-Di Rupo.

Die ondernemers hebben tegelijk massaal gebruikgemaakt van de vluchtroute die Di Rupo hun bood. De hogere heffing werd aangekondigd in 2013, maar werd pas van kracht op 1 oktober 2014. Wie voordien zijn vennootschap opdoekte, kon nog ‘profiteren’ van het lagere tarief van 10 procent. Het gat dat de regering heeft gelaten, was niet het gevolg van een onzorgvuldigheid. Ze was uit op de extra inkomsten die de versnelde vereffening van vennootschappen, zelfs tegen het tarief van10 procent, de schatkist zou opleveren. In 2013 en 2014 bracht dat de federale begroting 660 miljoen euro op, berekende de Nationale Bank.

Operatie geslaagd dus. Maar het was wel een dubieuze truc. De regering nam gewoon een voorschot op latere belastinginkomsten. De extra inkomsten die ze binnenhaalde, waren niet structureel. Het economisch prijskaartje was bovendien niet min: 10.000 vennootschappen werden opgedoekt.

En daar blijft het niet bij. De hogere belasting op de liquidatieboni maakt dat er in België nu minder vennootschappen worden opgericht en dat een aantal ondernemers kiest zijn activiteiten uit te oefenen via een buitenlandse vennootschapsvorm. Die uitvlagging van bedrijven is een verarming voor de Belgische economie en leidt er ook toe dat de Belgische overheid belastinginkomsten misloopt.

Er viel rationeel wel iets te zeggen voor het verhogen van de liquidatieheffing. Inkomsten die een ondernemer uit zijn vennootschap, via een dividenduitkering of later bij de vereffening, worden nu op dezelfde manier belast. Maar de regering lijkt er onvoldoende rekening mee te hebben gehouden dat de belastingverhoging ondernemen minder aantrekkelijk heeft gemaakt.

De maatregel is er mee verantwoordelijk voor dat de aangroei van bedrijven in ons land sterk is vertraagd. Dat legt een hypotheek op de vernieuwing van het economisch weefsel. Want bedrijven die nu worden opgericht, zijn de basis van economische activiteiten in de toekomst, en van belastinginkomsten. Voor een regering tot zo’n maatregel beslist, doet ze er beter aan het ruimere plaatjes te zien en álle gevolgen in rekening te brengen, in plaats van zich blind te staren op de extra begrotingsinkomsten op korte termijn.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud