Senior writer

Honderdduizend werklozen extra in ons land. Een kwart meer, in één klap. Het zal lang duren voor de economie helemaal hersteld is van de coronacrisis.

Vier weken ver in de lockdown draait de economie in ons land op halve kracht, of minder. Het ziet er niet naar uit dat de lockdown spoedig wordt versoepeld. Toch worden al plannen gemaakt om de economie stilaan weer helemaal op gang te trekken. Al is het voorlopig niet duidelijk wanneer dat kan. In mei of juni, wordt gehoopt. Als het allemaal wat meevalt.

De economische schade loopt aardig op. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de Belgische economie door de Grote Lockdown dit jaar 6,9 procent krimpt – geen heel sombere voorspelling, want andere conjunctuurinstituten verwachten een grotere terugval. In 2021 zou dat verlies voor een groot stuk worden goedgemaakt met een economische groei van 4,6 procent.

Intussen wordt de last gespreid. Ze wordt gedragen door de bedrijven die inkomsten mislopen, de honderdduizenden werknemers die in tijdelijke werkloosheid naar huis zijn gestuurd en inkomensverlies lijden, en door de overheid die een groot deel van de factuur op zich neemt.

Letsels

De federale en de regionale regeringen hebben verschillende maatregelen genomen om te vermijden dat het economisch weefsel blijvende letsels oploopt. De soepele toegang tot het systeem van tijdelijke werkloosheid is daar een van. Het is een mechanisme dat in de bankencrisis van 2008 zijn nut al heeft bewezen en garandeerde dat België de klap toen beter kon opvangen dan veel andere landen.

België heeft gelukkig een goed systeem van werkloosheidsverzekeringen.

De kans dat de Belgische economie zonder grote kleerscheuren uit deze crisis komt, is klein. Het IMF verwacht dat door de coronacrisis zowat 100.000 Belgen hun job verliezen. Voor bijna 8,5 procent van de 1,2 miljoen Belgen die tijdelijk werkloos zijn, zal die tijdelijke werkloosheid uitdraaien op jobverlies. Het betekent ook dat het aantal werklozen in ons land in één klap met een kwart aangroeit, van bijna 400.000 naar bijna 500.000.

Dat zijn harde cijfers. Ze wijzen op de ravage die de coronacrisis aanricht in de bedrijven. Enkele worden onvermijdelijk naar het faillissement gedreven, vele andere zullen genoodzaakt zijn te herstructureren om te overleven. Nee, dit is geen griepje waar de economie snel van herstelt.

Vangnet

België heeft gelukkig een goed systeem van werkloosheidsverzekeringen. Dat biedt een financieel vangnet voor wie plots zonder arbeidsinkomen valt. Het verzacht de pijn enigszins. Zo’n vangnet bestaat niet in alle landen, stipte het IMF dinsdag nog aan.

Maar het Belgische stelsel van werkloosheidsuitkeringen is duur voor de overheid. De werklozen zo snel mogelijk weer aan de slag krijgen is een belangrijke prioriteit voor de na-crisisperiode.

De voorbije jaren was het arbeidsmarktbeleid in ons land er vooral op gericht oplossingen te vinden voor de grote krapte op de jobmarkt. De eerstkomende jaren zal de klemtoon vooral moeten liggen op het aanmoedigen van de jobcreatie om de werklozen perspectief en kansen te kunnen bieden.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud