Advertentie
Advertentie

Interbrew stelt schikking voor in Britse zaak-SAB

(tijd) - De Leuvense brouwer Interbrew heeft vijf Britse mediagroepen voorgesteld dat ze vervalste documenten over een vermeend bod op concurrent South African Breweries overhandigen aan de Britse beurswaakhond, de Financial Services Authority (FSA). Interbrew ziet af van het recht de documenten zelf op te eisen om te voorkomen dat het escalerende conflict met de nieuwsorganisaties uitmondt in inbeslagneming of celstraffen.

De vijf mediagroepen, het persagentschap Reuters en de kranten Financial Times, The Independent, The Guardian en The Times, moesten van de Britse rechtbanken voor eind vorige week de documenten aan Interbrew overhandigen, maar weigeren halsstarrig. Zij beroepen zich op de persvrijheid en het bronnengeheim. Maar volgens Interbrew moesten de anoniem bezorgde documenten enkel de indruk wekken dat de Leuvense brouwer een bod zou doen op SAB, en ging het om niet meer dan een poging tot koersmanipulatie. Interbrew is vastbesloten uit te vissen wie verantwoordelijk is voor het vervalsen van de documenten, en hoopt dat te doen met een sporenonderzoek van de papieren.

Maar die papieren krijgt Interbrew dus niet. Om de zaak niet helemaal op de spits te drijven, stelt Interbrew een compromis voor, 'dat alle betrokkenen de mogelijkheid geeft de wetgeving en de uitspraak van het Hof te respecteren, en tegelijkertijd de princiepsvraag, die de media na aan het hart ligt, te behouden'. Interbrew hoopt dat de media minder bezwaren hebben tegen het geven van de documenten aan de eigen financi?le toezichthouder, de FSA, dan aan een Belgische brouwer. De FSA is bovendien niet verplicht de documenten of informatie daaruit, te geven aan Interbrew.

'Volgens Interbrews verwachtingen zullen de nieuwsorganisaties zijn redenering volgen en dit voorstel steunen', zegt de brouwer. Enkele van de media schreven gisteren over het voorstel, dat Interbrew een dag eerder deed. 'Als je de toon bekijkt van die artikels, hebben wij het gevoel dat die positiever is dan toen zij eerder over de zaak berichtten', zegt Interbrew-woordvoerster Gwendoline Ornigg.

Reacties op het voorstel waren er bij het ter perse gaan nog niet, maar de media hebben tot maandag de tijd om te reageren. Als de nieuwsorganisaties niet ingaan op het voorstel tot schikking, heeft Interbrew twee juridische opties. De eerste is een vordering tegen de journalisten of directeuren van de media, die daardoor het risico op celstraffen en boetes lopen. 'Dat is niet de optie waar we nu voor gaan', zegt de woordvoerster. Interbrew opteert voor een procedure tot gerechtelijke bewaring tegen alle media die het compromisvoorstel niet aanvaarden. De brouwer stelt een vordering in tegen vennootschappen, waarbij de rechtbank een bewaarder van betwist goed aanstelt. Als de media van die zogenaamde 'sekwester' af willen, moeten zij eerst het gerechtelijk bevel tot overhandiging van de documenten inwilligen.

BL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud