De benoeming van een CEO voor Bpost wordt een test voor de nieuwe regels van deugdelijk bestuur in de beursgenoteerde overheidsbedrijven.

Koen Van Gerven is geen kandidaat voor een tweede mandaat als CEO van Bpost. Na zes jaar het bedrijf te hebben geleid, neemt hij in februari afscheid, hoewel hij dan de pensioenleeftijd nog lang niet heeft bereikt.

Gooit hij zelf de handdoek om pijnlijke discussies over een eventuele herbenoeming te ontlopen? Sinds anderhalf jaar zit Bpost in woelig water. Het verloor twee derde van zijn beurswaarde, een gevolg van de forse vermindering van de brievenpost én vooral van de ongelukkige overname van het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial, waarvoor Van Gerven als CEO de verantwoordelijkheid draagt.

De omstandigheden waarin Van Gerven de afgelopen jaren moest werken, waren niet gemakkelijk. De nieuwe digitale communicatiemogelijkheden hakten in op het kernmetier van Bpost: het bezorgen van brieven, reclamedrukwerk, brochures, kranten en tijdschriften. En hij had een bedrijf geërfd dat daar onvoldoende op voorbereid was.

Een droomjob is het niet, CEO zijn van Bpost.

Politiek njet

Als CEO van een beursgenoteerd bedrijf voelde hij de constante druk van de financiële markten. Aan de andere kant zat hij met een meerderheidsaandeelhouder, de overheid, die zijn manoeuvreerruimte te sterk beperkte. Pistes om af te stappen van de dagelijkse postbedeling of het idee om het aantal postbussen te verminderen botsten in eerste instantie op een ferm politiek njet.

Het was ook uit een Belgische politieke (oppositie)hoek dat zijn eerste poging om PostNL over te nemen met een goedgemikt lek in mei 2016 werd getorpedeerd. Door een voormalige minister van Overheidsbedrijven nota bene.

Een droomjob is het niet, CEO zijn van Bpost. Een opvolger zoeken voor Van Gerven die het bedrijf weer op een groeipad kan zetten, wordt geen gemakkelijke klus.

Sinds een wetswijziging van 2015 wordt de CEO van Bpost niet meer rechtstreeks benoemd door de regering, maar is dat de bevoegdheid van de raad van bestuur. Dat moet er in principe toe leiden dat de benoeming wordt gedepolitiseerd en dat simpelweg de geschiktste man of vrouw wordt gekozen.

Politiek vaarwater

Of de nieuwe wet ertoe leidt dat de benoeming van de CEO van Bpost niet de inzet wordt van een partijpolitieke koehandel, zal moeten blijken.

Natuurlijk houdt de overheid als meerderheidsaandeelhouder onrechtstreeks een vinger in de pap, onder meer via de bestuurders die ze voordraagt. Maar of de nieuwe wet ertoe leidt dat de benoeming van de CEO van Bpost uit politiek vaarwater blijft en niet de inzet wordt van een partijpolitieke koehandel, zal moeten blijken.

Het is ook afwachten hoe de raad van bestuur omgaat met de bevoegdheid die hij heeft - althans op papier - om het salarispakket van de CEO te bepalen. Voor Van Gerven gold het plafond van 650.000 euro - voor het vaste en variabele deel - dat de regering-Di Rupo in 2014 oplegde. Daarmee was hij vorig jaar de karigst vergoede topman van een Bel20-bedrijf. Heeft de raad van bestuur van Bpost de mogelijkheid dat plafond te doorbreken als zou blijken dat dat nodig is om een geknipte kandidaat te overtuigen?

De zoektocht naar een opvolger voor Van Gerven wordt een interessante test om te zien of de nieuwe regels van deugdelijk bestuur in de beursgenoteerde overheidsbedrijven de confrontatie met de politieke realiteit doorstaan.

Lees verder

Gesponsorde inhoud