Advertentie

Interview Inge Vervotte: 'Ik wil zeker niet de minister van de leuke ideetjes zijn'

(tijd) - Veel ruimte voor nieuwe initiatieven heeft de Vlaamse minister van Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), dit en volgend jaar niet. Maar dat deert haar niet. 'Ik vind het belangrijk dat ik uitvoer wat al beslist is. De overheid moet betrouwbaar zijn. Bovendien stijgt het welzijnsbudget volgend jaar met 8 procent. Wat ik zeker niet wil zijn, is de minister van de leuke ideetjes.'

De politieke wittebroodsweken van Vervotte zijn voorbij. De Vlaamse welzijnssector maakte met de staking op 21 oktober duidelijk niet van plan te zijn de ex-vakbondsvrouw van Sabena met fluwelen handschoenen aan te pakken. En er wachten de minister nog meer netelige dossiers. De wachtlijsten in de kinderopvang, de gehandicaptensector en de bijzondere jeugdzorg moeten korter worden, en die klus moet allicht met een beperkt budget worden geklaard.

De werknemers uit de gezondheids- en welzijnssector voeren actie omdat de federale en de Vlaamse regering niet ingaan op hun eisen voor een sociaal akkoord. Het prijskaartje voor de federale overheid, die bevoegd is voor de ziekenhuizen, de rusthuizen en de thuisverpleging, bedraagt bijna 4 miljard euro. Weet u al hoeveel het verlanglijstje voor de Vlaamse welzijnsinstellingen gaat kosten?

Inge Vervotte: 'Nee, we richten werkgroepen op om te kijken wat de vakbonden precies verlangen. Totnogtoe beschik ik alleen over de eisenbundel die naar de vakbondsmilitanten en de media is gegaan.'

Het Vlaamse sociaal akkoord loopt eind volgend jaar af. Het nieuwe moet in 2006 in werking treden. Uw federale collega, Rudy Demotte, liet weten dat hij in 2006 28 miljoen euro uittrekt voor de creatie van nieuwe jobs in de federale gezondheidsinstellingen. Weet u ook al hoeveel u in 2006 gaat besteden aan het nieuwe sociaal akkoord?

Vervotte: 'Bij de begrotingscontrole, in het voorjaar van 2005, weten we precies hoeveel de besparingsmaatregelen die we bij de opmaak van de begroting hebben genomen, daadwerkelijk opbrengen. Op basis van die cijfers kunnen we berekenen hoeveel ruimte we in 2006 hebben voor onder meer het sociaal akkoord.'

Wat zijn uw prioriteiten? De eisen van de vakbonden voor een betere verloning, jobcreatie en de invoering van de 36-urige werkweek kosten veel geld. Anderzijds kampt de welzijnssector met wachtlijsten en is er dringend meer geld nodig voor infrastructuur. Veel budgettaire ruimte hebt u niet, u moet dus keuzes maken.

Vervotte: 'Ik zeg in mijn beleidsnota dat het mijn grootste uitdaging is zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. We moeten op alle fronten een inspanning doen. Beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben te maken met infrastructuur, want als die er op blijft achteruitgaan, moeten instellingen sluiten omdat ze niet veilig genoeg meer zijn. Het heeft echter geen zin in gebouwen te investeren, als er niet genoeg handen zijn om het werk te doen. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat de zorgjobs aantrekkelijk zijn en moeten we werk maken van een positieve beeldvorming voor die banen.'

'Ik wil werken op al die fronten. Daarvoor is een meerjarenplan nodig waarin duidelijk becijferd is wat nodig is om de wachtlijsten weg te werken, om te investeren in infrastructuur en om zorgjobs aantrekkelijk te houden.'

Er is al een meerjarenplan voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector, dat is opgesteld door uw voorgangster, Mieke Vogels. Maar u kan het plan volgend jaar niet realiseren omdat er geen geld is.

Vervotte: 'Ik heb van in het begin gezegd dat we realistisch moeten zijn. Hoewel we moeten besparen, stijgt het welzijnsbudget volgend jaar met 8 procent. De Vlaamse regering heeft, ondanks het feit dat we zeer rationeel zijn omgesprongen met onze centen, zeer duidelijk de boodschap gegeven dat welzijn een sector is waarin we moeten blijven investeren. Ik wil echter alleen nog geld uitgeven aan zaken die effectief zorgvragen beantwoorden en zeker niet de minister van de leuke initiatieven of ideetjes zijn. Wat is er doelmatig, daar draait het voor mij om. Wat het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicapteninstellingen betreft: tegen eind volgend jaar komen er vijfhonderd plaatsen bij.'

Het welzijnsbudget stijgt inderdaad, maar het geld dient om het lopende beleid uit te voeren. Bovendien formuleerde uw partij in juni een zeer ambitieus programma voor de welzijnssector: meer tewerkstelling, een hoger loon, betere arbeidsomstandigheden, een stijging van het subsi-dieerbare urencontingent in de gezinszorg met jaarlijks 4 procent. Gaat u dit programma wel kunnen realiseren en bovendien nog nieuwe accenten leggen?

Vervotte: 'Dit en volgend jaar kan ik inderdaad geen nieuwe initiatieven nemen. Maar ik vind het zeer belangrijk dat beloftes worden waargemaakt. De overheid moet rechtszekerheid bieden en betrouwbaar zijn. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gehandicapteninstellingen op tijd hun geld uitgekeerd krijgen en dat de vragen om hulpmiddelen tijdig worden beantwoord. Bovendien vind ik mijn begroting in het licht van de CD&V-eisen van juni best verdedigbaar. Het urencontingent in de gezinszorg volgt de demografische evolutie en stijgt met 2,37 procent, wat aanzienlijk meer is dan de voorbije vijf jaar. In de gehandicaptensector hebben we ervoor gezorgd dat er volgend jaar voldoende werkingsmiddelen zijn voor de instellingen en dat de aanvragen voor hulpmiddelen tijdig kunnen worden beantwoord. Het budget voor de bijzondere jeugdzorg stijgt eveneens.'

Op welke dossiers mag men u over vijf jaar afrekenen?

Vervotte: 'Ik vind het, zoals ik eerder al aangaf, zeer belangrijk dat ik uitvoer wat al beslist is. Voorts zet ik mij er ten volle voor in dat de komende vijf jaar vijfduizend extra plaatsen in de kinderopvang bijkomen. Zorg betaalbaar houden is een derde grote prioriteit. Tegen uiterlijk 2007 moet de maandelijkse uitkering in het kader van de zorgverzekering voor mensen die thuis worden verzorgd opgetrokken worden tot 125 euro, het bedrag dat hulpbehoevende rusthuisbewoners nu krijgen. Tevens werk ik een regularisatie uit voor 206.000 mensen, veelal kansarmen, die zich nog niet bij de zorgverzekering hebben aangesloten. En ik zal tijdens deze legislatuur de nodige stappen doen om een geleidelijke invoering van een maximumfactuur in de zorg mogelijk te maken.'

'Een verlaging van de administratieve lasten staat ook op mijn prioriteitenlijstje. Het is niet normaal dat administraties aan mensen en instellingen vragen steeds weer allerhande attesten voor te leggen en dat mensen jaarlijks moeten bewijzen dat ze ziek of gehandicapt zijn. Mensen hebben recht op een menselijke en gebruiksvriendelijke dienstverlening.'

'De geestelijke gezondheidszorg is nog een belangrijk item. Regionaal moeten blinde vlekken in het aanbod worden weggewerkt en moet extra worden geïnvesteerd in de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren. De wachttijden lopen voor hen te lang op. Ten slotte moeten de gezinsondersteunende diensten worden versterkt. Heel veel gezinnen zitten met opvoedingsvragen. Zij moeten op tijd een antwoord krijgen om te vermijden dat ze in de zwaardere hulpverlening terechtkomen.'

Ilse DE VOOGHT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud