Interview met Herwig Jorissen, voorzitter ABVV-metaal

(tijd) - 'Laat mijn generatie, de werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar, met rust. Het heeft geen zin hen te treffen met het Generatiepact, want de problemen van de vergrijzing laten zich nog niet voelen.' Dat zegt Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV-Metaal en drijvende kracht achter het verzet tegen het Generatiepact. Hij noemt zijn aangekondigde 24-uursstaking op 25 november verantwoord. 'We moeten de druk op de ketel houden. Dat is absoluut noodzakelijk.'

Het ABVV en het ACV waren dinsdag formeel. Ze overleggen volgende week met de regering over aanpassingen aan het Generatiepact. Op 22 november evalueert de achterban het resultaat. Als die de toegevingen van de regering als onvoldoende bestempelt, volgen harde acties.

De woorden van Xavier Verboven, algemeen secretaris van het socialistische ABVV, en Luc Cortebeeck, voorzitter van het christelijke ACV, waren nog niet koud, of Herwig Jorissen ging tegen de vakbondslijn in. Zijn centrale roept op tot een 24-uurstaking op 25 november. Het ACV-Metaal sloot zich later bij de actie aan. De staking kan worden opgeschort als de onderhandelingen met de regering alsnog tot resultaten leiden.

U gaat met uw beslissing tegen het ordewoord van de vakbonden in. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck neemt u dat kwalijk. Hij ging ervan uit dat het hele ABVV zich aan de afspraken zou houden, en denkt niet dat uw houding de zaken vooruit zal helpen.

Herwig Jorissen: 'De metaalsector is de drijvende kracht achter het verzet tegen het Generatiepact. Ik heb twee weken geleden al opgeroepen tot een 24-uursstaking op 21 november. Om tactische redenen stellen we dat vier dagen uit, zodat de vakbondstop kan onderhandelen met de regering, en zodat we het resultaat kunnen evalueren.'

'Het is absoluut nodig dat we de druk op de ketel houden. Er moet een oplossing gevonden worden. We staan anders voor een zeer moeilijke periode met een zware stakingsgolf. Daar is niemand mee gebaat. Ook wij niet. Wat men er ook mag van denken, ik staak niet voor mijn plezier. Ik wil alles doen wat mogelijk is om een oplossing te bereiken. En de druk verhogen met acties hoort daar bij.'

Jorissen: 'De regering moet water in haar wijn doen inzake het brugpensioen. Dat thema ligt ongelooflijk gevoelig bij onze achterban, en ik heb de regering dat meermaals proberen aan het verstand te brengen. Maar wat doet ze? In plaats van het brugpensioen op een verstandige manier aan te pakken en de maatregelen zeer ver in de tijd te smeren, hanteert ze de botte bijl. De politieke klasse is wereldvreemd. Ze staat mijlenver van de werkelijkheid.'

'Ik heb altijd gezegd dat de regering mijn generatie, en dat zijn de 50-55-plussers, met rust moet laten. Het heeft geen zin ons brugpensioen aan te vallen, want de problemen van de vergrijzing rijzen nog niet. We hebben nog even tijd.'

Jorissen: 'Het verhaal van een generatieclash dat de media graag opvoeren, begrijp ik niet. Als je de vakbondsgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar bekijkt, zie je dat er meestal gestreden is voor sociale verbeteringen voor de komende generatie. Het kan ook eens omgekeerd, zeker als je weet dat veel van de metallo's ouder dan 50 jaar al een lange loopbaan hebben gepresteerd. De lopende CAO's waardoor metaalarbeiders met een carrière van 38 jaar met brugpensioen kunnen vertrekken vanaf 55 jaar, moeten worden gerespecteerd.'

'Nog zo'n verhaal: het feit dat bruggepensioneerden beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt na een herstructurering. Premier Guy Verhofstadt staart zich blind op één geval. Ford Genk riep een tijdje geleden bruggepensioneerden op opnieuw te komen werken. Eén persoon ging daar niet op in, een kleine 400 andere wel. Maar dat ene geval is voor de premier voldoende om er maar wat op los te brullen. En de hele politieke wereld brult mee.'

U was een van de vakbondsmilitanten die de sp.a-mandatarissen de rug toekeerden tijdens het congres waarop Johan Vande Lanotte als sp.a-voorzitter werd aangesteld.

Jorissen: 'Ik ben sp.a-lid. Ik ben daar niet naartoe gegaan om tegen de partij te ageren, maar wel om een duidelijk signaal te geven. Ik blijf erbij dat de sp.a ons tot het uiterste moeten verdedigen in deze discussie. Het gaat om gerechtvaardige eisen die uiterst gevoelig liggen bij onze achterban. Vergeet niet dat er ook andere moeilijke dossiers op ons afkomen, zoals het debat over het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de lonen. De regering heeft er alle belang bij in deze context de spanning niet te hoog op te drijven.'

Uw onverzettelijke houding wekt kritiek los in politieke maar ook in vakbondskringen. U wordt verweten u te profileren om volgend jaar de macht aan de top van het ABVV over te nemen.

Jorissen (lacht hardop): 'Dat is absurd, ik ben geen vragende partij om door te schuiven. Wie dat zegt, miskent wat er leeft op de arbeidsvloer.'

Anderen zeggen dat u uw collega's van het ACV in het nauw probeert te brengen. Zij moeten wel volgen als u telkens acties aankondigt.

Jorissen: 'Ik probeer op iedereen druk uit te oefenen, ook op het ACV. Dat is mijn taak als voorzitter. Er moet een oplossing gevonden worden, dat is mijn diepste wens. Wat dat betreft, ben ik een zeer minzaam man, minstens even minzaam als Xavier Verboven.' Evelyne HENS

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud