'Invoering euro verhoogt inflatie met 0,2 procentpunt'

(tijd) - De Nationale Bank zegt dat de invoering van de euro de Belgische inflatie met 0,2 procentpunt verhoogt. Zij verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 1,1 procent groeit en gouverneur Guy Quaden roept op tot waakzaamheid over de loonkosten en begroting. Inmiddels verhoogde de Europese Centrale Bank haar inflatieraming tot ruim 2 procent. Dit vergroot de kans op een renteverhoging.

Quaden stelde donderdag enkele studies voor over de Belgische economie. De Nationale Bank berekende als eerste instelling de invloed van de overgang naar de euro op de Belgische inflatie. Ze raamt het effect op 0,18 procentpunt. 'Er is dus geen ontsporing', zegt de gouverneur. De eenheidsmunt had vooral in de periode juni-oktober 2001 en in januari-februari 2002 een weerslag op de prijzen. De prijzen van negen componenten van de index ondervonden duidelijk de invoering van de euro, waaronder tabak, chocolade, horeca, kapsalons en schoonheidsinstituten en zwembaden.

De Belgische economie groeit in 2002 met 1,1 procent na een groei van 1 procent in 2001. Dit laag cijfer verbergt een versnelling in de loop van het jaar. De voorraadvorming heeft een grote positieve invloed op de groei. De uitvoer daalt met 2 procent en de bedrijfsinvesteringen blijven ongeveer ongewijzigd.

Het aantal banen groeit dit jaar met 13.000 eenheden, maar de beroepsbevolking stijgt met 32.000 personen. Daardoor stijgt de werkloosheidsgraad met 0,2 procentpunt tot 6,8 procent. Ondanks de invoering van de euro daalt de inflatie in 2002 tot gemiddeld 1,7 procent tegenover 2,4 procent in 2001. De loonkosten per uur stijgen in 2001-2002 met 7,4 procent. Daarmee wordt de loonnorm van 6,4 procent overschreden. Bovendien stijgen de loonkosten meer dan in de buurlanden.

Voorts voorspelt de Nationale Bank een begrotingstekort van 0,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Quaden verwacht echter een beter resultaat. Hij denkt dat de regering niet met een tekort naar de verkiezingen van juni volgend jaar wil gaan. Bovendien zijn de begrotingsresultaten van 2001, die de basis vormen voor 2002, wellicht 0,1 of 0,2 procentpunt van het BBP beter dan verwacht. 'Maar 2003 wordt gevaarlijker dan 2002', voegt Quaden eraan toe. Hij stipt aan dat 2003 een verkiezingsjaar is en sluit niet uit dat de hervorming van de vennootschapsbelasting negatieve gevolgen heeft.

Ondertussen verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar inflatieramingen voor de eurozone. Zij voorspelt nu 2,1-2,5 procent inflatie in 2002 en 1,3-2,5 procent in 2003. Een half jaar geleden dacht de ECB dat de inflatie dit jaar slechts 1,1-2,1 procent zou bedragen en 0,9-2,1 procent volgend jaar. De opwaartse herziening van 2002 weerspiegelt hoger dan verwachte energieprijzen en de aanpassing van 2003 hogere loonkosten.

De ECB, die een inflatie van minder dan 2 procent op middellange termijn nastreeft, slaagt er voor het derde jaar op rij niet in haar inflatiedoelstelling te halen. De hoge inflatie en verbetering van de groeivooruitzichten vergroten de kans op een renteverhoging in de nabije toekomst. Overigens zegt de ECB in haar maandrapport dat de hoge groei van de geldhoeveelheid een risico begint te worden. De ECB verwacht dat de economische groei versnelt van 0,9-1,5 procent in 2002 tot 2,1-3,1 procent in 2003.

Wouter Vervenne

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud