Redacteur Politiek

Het regeerakkoord van Jambon I zou moeten draaien rond meer jobs, een strakke begroting, een eenvoudiger overheid en beter onderwijs.

De onderhandelaars van de N-VA, CD&V en Open VLD gingen donderdag de nacht in om het regeerakkoord van een nieuwe Vlaamse regering in de plooi te leggen. Binnenkort zal de 59-jarige Jan Jambon (N-VA) aantreden als de negende Vlaamse minister-president.

Of het een goede regering wordt, zal van veel afhangen. Van wie minister wordt. Van hoe goed die ministers zich laten omringen. Van hoe wendbaar de ploeg zal reageren op onverwachte gebeurtenissen. En van het inhoudelijke startpunt van hun werk: het regeerakkoord.

Het is een interessante oefening om - voor het akkoord bekend is - na te denken over hoe een ideaal regeerakkoord er moet uitzien. Er zijn best wel een paar latten waar de regering-Jambon zou moeten over springen.

Een eerste uitdaging ligt op de arbeidsmarkt. De startnota van Bart De Wever (N-VA) schetste een terechte ambitie om 80 procent van de Vlamingen van 20 tot 64 jaar aan het werk te krijgen. Als dat lukt, wordt alles makkelijker, van armoedebestrijding tot het begrotingswerk.

Het klimaat en inburgering worden de politiek gevoeligste thema’s.

Die twee zijn pijnpunten van de vorige ploeg. Die ging voor armoedebestrijding onder de lat en haalde haar begrotingsdoel maar door de Oosterweelinvesteringen niet meer mee te tellen in de boekhouding. Donderdag deden geruchten de ronde dat de nieuwe regering die truc nog wil uitbreiden en met de gecorrigeerde begroting toch nog vier jaar in het rood zou gaan, net zoals de Waalse regering. Dat is geen goed vooruitzicht.

Begroting

De begroting wordt cruciaal. De regering zal een evenwicht moeten zoeken tussen de noden van vandaag - zoals welzijn en investeringen - en de noden van morgen. Die trade-off kan alleen makkelijker worden gemaakt door te snoeien in overbodige kosten, zoals de provincies. Sowieso is een eenvoudiger overheid aan te moedigen, en dus ook de ambitie om de woonbonus af te schaffen en de registratierechten te verlagen. En geen nieuwe belastingen in te voeren.

Als Vlaanderen binnen twintig jaar meer het verschil wil maken, ligt het antwoord in het onderwijs.

Een andere uitdaging wordt onderwijs. De ambitie om de kwaliteit aan de top op te krikken lijkt aanwezig, maar de vraag wordt in welke mate de regering iets doet om wie niet mee kan beter te helpen. Als Vlaanderen binnen twintig jaar echt meer het verschil wil maken, ligt daar nochtans het antwoord.

Het klimaat en inburgering worden de politiek gevoeligste thema’s, omdat de partijen die op 26 mei vooruitgingen campagne voerden voor een groener beleid, tegen rekeningrijden en voor een strakker migratiebeleid. Het wordt een huzarenstuk een klimaatbeleid te voeren dat effectief is en toch beetje bij beetje op brede steun van de bevolking kan rekenen. Ook komt het erop aan te tonen dat er meer controle op migratie komt, en dat burgerschap - met alle bijbehorende rechten en plichten - meer betekenis krijgt.

Niemand beweert dat het simpel wordt. En de duivel zal in de details zitten. Maar als de Vlaamse regering straks goed wil starten, zou haar regeerakkoord minstens voor de vernoemde thema’s goed moeten zitten. Aan gebrek aan tijd kan het niet liggen. We zijn vier maanden na de verkiezingen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud