Senior writer

De overheid moet bedrijven en werknemers helpen. Niet in hun achterhoedegevechten, maar om zich voor te bereiden op de opportuniteiten van de economie na corona.

De horeca is een van de door de coronacrisis en de lockdowns zwaarste getroffen sectoren. Ook de horecaleveranciers delen in de klappen. Bijna een kwart van hen flirt met het faillissement. Als cafés en restaurants opnieuw openen - wanneer? -, wordt het niet snel business as usual. Een aantal overleeft de crisis niet en veel arbeidsplaatsen in de sector zullen voor de bijl gaan.

De werknemers verkeren in grote onzekerheid. Kunnen ze hun job hernemen of moeten ze op zoek naar een andere baan? In dat tweede geval moeten ze andere talenten ontwikkelen.

De Vlaamse regering wil hen daarbij een handje helpen. Ze investeert 190 miljoen euro in extra opleiding. In het bijzonder wordt ingezet op het aanleren van digitale vaardigheden. Wie andere kansen wil krijgen, kan ze grijpen. Dat overheidssteuntje kan mensen die hun job kwijtspelen structureel helpen en levert een maatschappelijk rendement op.

Handenvol geld uitgeven louter om mensen te plezieren is geen beleid.

Die aanpak is zinvoller dan de mensen wat extra centen in de hand te stoppen. Het opzet is anders dan het ideetje van Ecolo om elke jongere een premie van 460 euro te geven. Dat is een maatregel met weinig of geen blijvend economisch of maatschappelijk rendement. Handenvol geld uitgeven louter om mensen te plezieren is geen beleid. De overheid moet iets meer betrachten als ze haar schaarse middelen inzet en ook mikken op economische, sociale of andere maatschappelijke baten op de langere termijn.

De coronacrisis heeft tot dusver niet geleid tot een zware aanslag op de koopkracht van de gezinnen, gaf Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, aan toen hij maandag een economische stand van zaken opmaakte. Integendeel, de gezinnen hebben de voorbije maanden hun spaarpot met 22 miljard euro aangevuld. Dat is goed, want als ze die spaarpot openbreken zodra het coronavirus is overmeesterd, kan dat een welkome impuls voor de economie zijn. Maar het is absoluut onnodig dat de overheid de gezinnen extra centen toestopt om die spaarpot verder te vullen.

Uitdaging

De grote uitdaging, stipte Wunsch aan, is het opvangen van de golf van faillissementen en het dreigende verlies van arbeidsplaatsen als de tijdelijke steunmaatregelen worden afgebouwd. Het heeft weinig zin moeilijke achterhoedegevechten te voeren. Het is beter bedrijven en werknemers de weg te helpen vinden naar toekomstgerichte activiteiten. Daar moet de overheid op inzetten.

De negatieve impact van de coronacrisis is iets minder zwaar dan voorspeld. Toch houdt de Nationale Bank er rekening mee dat de crisis dit en volgend jaar samen 100.000 jobs kost. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 zou de werkgelegenheid weer groeien. Als we tenminste klaar zijn om de nieuwe opportuniteiten te grijpen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud