Senior writer

De VS en China vechten een digitale koude oorlog uit. Europa kan niet meer doen dan een kant kiezen. Eigen beleid is er niet bij.

Het Verenigd Koninkrijk bant Huawei van het 5G-netwerk en op termijn van alle mobiele netwerken. De Britten geven aan dat de Amerikaanse sancties de beslissing in de hand hebben gewerkt. Zeker nadat de eigen spionagediensten Huawei niet veilig geacht hadden.

De Chinese telecomleverancier Huawei is uitgegroeid tot hét symbool van de digitale koude oorlog die de VS en China uitvechten. Volgens de Amerikanen spioneert Huawei in opdracht van de machthebbers in Peking. Het bedrijf is gedeeltelijk in handen van de Chinese overheid en dat stemt tot achterdocht.

Maar het stopt daar niet. Het Chinese bedrijf ligt in de ontwikkeling van het nieuwste 5G-netwerk ver voorop op de concurrentie. Zijn systemen zijn sneller en goedkoper dan die van de concurrentie. De Amerikaanse vrees is dat die voorsprong in die technologie Huawei en dus ook China oppermachtig zal maken in de toekomstige ontwikkeling van mobiele netwerken.

Suprematie

De inzet van de digitale koude oorlog gaat om suprematie. De VS willen hun voorsprong in belangrijke delen van de digitale wereld niet prijsgeven en willen zeker verhinderen dat China een grote concurrent wordt op dat vlak.

Europa is opvallend afwezig in het hele debat. Maar het wantrouwen in Huawei verspreidt zich snel. Almaar meer Europese landen nemen afstand van de Chinese toeleveranciers. Dat gebeurt dan wat discreter dan bij de Britten.

Europa schuift op richting de VS omdat het niet anders kan.

In België wordt Huawei geweerd uit de kern van het nieuwe 5G-netwerk. In Frankrijk wordt de toeleverancier maar mondjesmaat en tijdelijk toegelaten. De grootste Italiaanse telecomoperator laat Huawei niet toe in de tender van zijn 5G-netwerk. In Duitsland woedt de discussie nog volop. Maar ook daar gaan stemmen op Huawei te weren.

Prijs betalen

Europa schuift dus op richting de VS omdat het niet anders kan. Of er harde bewijzen zijn dat Huawei de netwerken gebruikt om de Chinese inlichtingendiensten te informeren, blijft voorlopig onduidelijk. Het wantrouwen is natuurlijk geoorloofd. Wel betekent dit een overgave aan de Amerikaanse technologie.

Met de ban van Huawei zal de uitrol van de 5G-technologie onvermijdelijk vertraging oplopen en de factuur zal fors stijgen voor alle telecomoperatoren. Uiteindelijk zullen de consumenten daarvoor de prijs betalen.

De schrik voor Amerikaanse sancties zit er diep in. De VS hebben een reputatie om wereldwijd in te grijpen als hun sancties niet worden opgevolgd. Daarom is Europa massaal uit Iran weggetrokken toen de VS het nucleair akkoord opzegden.

De Europese landen en bedrijven zullen onvermijdelijk een prijs betalen voor hun houding. China zal hen ook sancties opleggen. Daarmee komt de wereldhandel nog verder onder druk te staan. De globalisering was al aan het verbrokkelen, de digitale koude oorlog versnelt dat proces alleen maar. En een snelle ommekeer in die trend zit er niet in.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud