KB Lux dient klacht in tegen speurders

(tijd) - Kredietbank Luxembourg (KB Lux) diende bij het Brusselse gerecht een klacht in tegen drie inspecteurs van de voormalige gerechtelijke politie en tegen onbekenden. KB Lux beschuldigt hen van vervalsing en valsheid in geschrifte, verduistering en vernietiging van documenten, en heling. De inspecteurs zouden geknoeid hebben met processen-verbaal om gestolen klantenlijsten van KB Lux als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken in het fraudeonderzoek naar de bank.

Het is niet de eerste keer dat de rechtmatigheid van de bewijsgaring in het KB Lux-dossier ter discussie staat. De advocaten van KB Lux en zusterbank KBC dienden in 1998 al een klacht in bij het Comité P, dat toeziet op de werking van de politiediensten in ons land. Volgens de banken waren de speurders hun boekje te buiten gegaan tijdens het onderzoek. Het rapport dat het Comité P in 1999 bekendmaakte, was inderdaad vernietigend voor de manier waarop het gerecht het onderzoek gevoerd had. Het Brusselse parket heeft dat rapport echter verticaal geklasseerd. 'Ze hebben nooit iets met de bevindingen gedaan. Ik heb jarenlang tevergeefs bijkomende informatie gevraagd. Daarom dienen we nu een klacht in, ook al omdat nieuwe elementen zijn opgedoken.' Dat zegt Michèle Hirsch, die als advocate van Damien Wigny, de in verdenking gestelde ex-topman van KB Lux, ook een klacht tegen de inspecteurs heeft ingediend.

Het KB Lux-onderzoek, dat nagaat of de Luxemburgse bank klanten hielp met belastingontduiking, stoelt volledig op klantengegevens die vijf ontslagen werknemers van KB Lux doorspeelden aan het gerecht. Gestolen gegevens kunnen volgens de wet nooit dienen als bewijsmateriaal in een strafprocedure, tenzij het gerecht de documenten bij toeval vindt en daarbij geen onrechtmatige handelingen stelt. Volgens KB Lux hebben de speurders de documenten in handen gekregen van Jean-Pierre Leurquin, een informant die op de zwarte lijst van de gerechtelijke politie stond. Leurquin stond in contact met enkele van de werknemers die de documenten gestolen hadden om KB Lux te chanteren.

De speurders zouden achteraf verschillende scenario's uitgedokterd hebben die moesten aantonen dat het bewijsmateriaal rechtmatig verkregen was. Volgens een scenario werden de documenten tijdens een huiszoeking bij Leurquin 'toevallig' gevonden. In een tweede scenario overhandigde Leurquin de documenten spontaan tijdens een ondervraging over een niet-verwante klacht. Volgens Hirsch is het eerste scenario uiteindelijk begraven. Daarbij zou het proces-verbaal van de huiszoeking verdwenen zijn. Van het tweede, 'officiële', scenario bestaat wel een pv. Vervelend is wel dat een verstrooide speurder in 2001 aan de Nederlandse fiscus verklaarde dat de documenten tijdens een huiszoeking waren gevonden.

Volgens het Brusselse gerecht is de klacht 'niets nieuws'. 'Dat is al uitgebreid onderzocht door het Comité P, zonder gevolg. Bovendien komt de vraag of de bewijsgaring rechtmatig gebeurde ook tijdens het proces aan bod. De klacht lijkt dus een vertragingsmanoeuvre.'

KvH

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud