Veel andere zaken zijn het niet, maar justitie is het wel: een kerntaak van de overheid.

Geeft de moord op Julie Van Espen, de jonge vrouw die vorig jaar het slachtoffer werd van een seksuele delinquent, eindelijk de beslissende zet voor de hervorming van het gerecht? De Hoge Raad van Justitie kwam in december al met een kritische analyse. Het drama kon gebeuren omdat het gerecht in Antwerpen fouten maakte waardoor een man die in de cel had moeten zitten nog vrij rondliep.

De ouders van Julie willen vermijden dat het rapport van de Hoge Raad in een lade verdwijnt. In een open brief vragen ze dat er de nodige besluiten uit worden getrokken en dat  wie verantwoordelijk is voor de fouten en grove nalatigheden wordt gestraft. Het is een terechte vraag. De onafhankelijkheid van justitie kan niet te pas en te onpas worden ingeroepen om geen rekenschap te moeten afleggen.

Het gerecht speelt een belangrijke rol in het functioneren van onze samenleving. De werking ervan dient op regelmatige basis te worden geëvalueerd, ook extern. Dat is een taak voor de politiek verkozen beleidsmakers. Ze moeten de rechters niet dicteren welke vonnissen of arresten ze moeten vellen. Daar speelt de scheiding van de machten. Maar ze moeten er wel op toezien dat het gerecht zijn opdracht - waken over de naleving van de wetten en recht spreken - op een efficiënte manier uitoefent.

Het geld van de overheid is schaars. Dus moeten keuzes worden gemaakt.

Er moet en kan snel werk gemaakt worden van het voorstel van de ouders van Julie voor de oprichting van een Comite J, een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de werking van justitie en kan optreden bij fouten. Het gerecht vindt het niet leuk op de vingers te worden gekeken? Tant pis.

Prioriteitenlijstje

In de Kamercommissie Justitie beloofden vertegenwoordigers van alle partijen dinsdag de open brief van de ouders van Julie ter harte te zullen nemen. Het is afwachten of ze dat ook echt zullen doen. De goede werking van justitie staat bij de meeste politici niet hoog op hun prioriteitenlijstje. Ze pakken liever uit met initiatieven waarvan de baten voor hun kiezers duidelijker en sneller zichtbaar zijn. Extra geld voor justitie kunnen ze niet aan andere dingen besteden. 

Koen Geens (CD&V), de minister van Justitie in de regering van lopende zaken, zegt te werken aan een plan om de pijnpunten bij justitie aan te pakken. Maar zonder extra financiële middelen gaat het niet, voegde hij eraan toe.

Iedereen in dit land wil extra geld van de overheid, voor uiteenlopende verzuchtingen. Maar het geld is schaars. Dus moeten keuzes worden gemaakt. Justitie stond bij de verdeling van de overheidsgelden de voorbije jaren niet op de voorste rij. Een efficiënt functionerend gerecht is echter een essentiële kernopdracht voor de overheid. Het wordt tijd om de prioriteiten opnieuw juist te zetten.  

Lees verder

Tijd Connect