Senior writer

75 jaar na de atoombom op het Japanse Hiroshima is de kernwapendreiging de wereld niet uit. Integendeel, ze neemt toe.

Hiroshima en Nagasaki zijn de enige twee steden die met kernwapens zijn gebombardeerd. De atoombommen waren toen supergeheim en hun impact was gedeeltelijk onbekend. Voor de geschiedenis: ons land leverde vanuit Congo in het grootste geheim de noodzakelijke grondstof voor die bommen.

Het gebruik van het kernwapen leidde bijna rechtstreeks tot de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog. Het kernarsenaal moest een ontradend effect hebben om opnieuw een militair conflict te beginnen.

Het verzet tegen de kernwapens groeide in Europa tijdens de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat nam niet weg dat ons land in die jaren nog kernraketten op ons grondgebied toeliet.

De VS en de toenmalige Sovjet-Unie poogden hun arsenalen dan wel in te perken door een vrijwillige beperking van wapens, maar naast die toenmalige supermachten raakten de kernwapens steeds meer geografisch verspreid.

Momenteel hebben de VS, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Pakistan, Nood-Korea en Israël er samen 13.400 in hun bezit. Een belangrijk deel van dat arsenaal valt onder geen enkel verdrag.

Iedereen kent de gevaren van de nucleaire dreiging, maar niemand neemt initiatief om die weg te nemen.

Politiek is de ijver om de kernwapens terug te dringen helemaal verslapt. Zo zegde de Amerikaanse president Donald Trump in 2019 het verdrag op dat in 1987 met Rusland was afgesloten. Dat verdrag voorzag in de afbouw van de middellangeafstandsraketten. Volgens Trump 'speelden de Russen vals'. Dat verdrag was vooral belangrijk voor Europa, omdat het precies over de raketten ging die op dit continent gestationeerd waren. Het einde van dat verdrag verhoogt het nucleaire risico in Europa.

De Russische president Vladimir Poetin antwoordde met het opvoeren van de nucleaire capaciteit. Met andere woorden, de wapenwedloop is hernomen. Tegelijk zijn de geopolitieke spanningen te snijden. De escalerende ruzie tussen de VS en China, waarvan het einde niet in zicht komt, is het beste bewijs.

Kleine Brogel

De Japanse premier Shinzo Abe deed bij de herdenking van Hiroshima nog eens een oproep om de wereld kernwapenvrij te maken. De kans dat zijn oproep indruk maakt, is klein. Het Verdrag op het Verbod van Kernwapens, drie jaar oud, kreeg een zeer lauwe ontvangst. De 82 ondertekenaars van het verdrag komen voornamelijk uit Latijns-Amerika, Afrika en sommige Aziatische staten.

In Europa is het enthousiasme gering. Ook ons land ondertekende het verdrag niet. Iedereen weet dat er op Kleine Brogel Amerikaanse kernraketten liggen. Ze hebben tienmaal de kracht van de bom op Hiroshima. In het verleden hebben belangrijke politici, zoals wijlen Jean-Luc Dehaene, ex-NAVO-baas Willy Claes en ex-vicepremier Louis Michel, opgeroepen om het tuig van de Belgische bodem te verwijderen. Zonder resultaat.

De herdenking van Hiroshima is een ritueel geworden. Iedereen kent de gevaren van de nucleaire dreiging, maar niemand neemt initiatief om die weg te nemen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud