Advertentie

Klachtenloket

©mfn online editor import

Er zijn geen onoorbare zaken gebeurd in de zaak-De Gucht, oordeelt de fiscus na een intern onderzoek. Maar noch Karel De Gucht, noch de BBI komt onbeschadigd uit dit incident.

Frank Philipsen, het hoofd van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), heeft geen wettelijke of deon­tologische regels overtreden in de zaak-De Gucht. Uit een intern onderzoek van de fiscus blijkt dat hij de Europese commissaris geen informatie - onder meer interne mails van de BBI - heeft bezorgd waarop die wettelijk geen recht had. Er is dan ook geen reden om Philipsen terecht te wijzen, tot spijt wellicht van Karel Anthonissen, directeur van de BBI in Gent en de fiscale kwelduivel van Karel De Gucht.

Is het incident nu gesloten? De vraag is (nog) niet beantwoord of het wel gepast is dat een toppoliticus als De Gucht de BBI-topman rechtstreeks heeft aangesproken over zijn fiscale geschil. Dat geen onoorbare dingen zijn gebeurd, betekent niet dat De Gucht geen voorkeursbehandeling heeft gekregen. Of is het de courante praktijk dat de topman van de BBI als klachtenloket fungeert voor al wie ontevreden is over de manier waarop de BBI optreedt in zijn dossier? Is de topman ook de ombudsman? Of kreeg De Gucht van Philipsen toch iets gedaan waar een gewone belastingplich­tige niet op moet rekenen?

Een politicus heeft uiteraard dezelfde rechten als elke gewone burger. Maar heeft hij er meer? De Gucht komt niet helemaal ongeschonden uit dit incident. De indruk blijft bestaan dat hij zijn invloed en reputatie heeft proberen aan te wenden om de BBI onder druk te zetten. In zo’n kiese zaak had hij er beter aan gedaan afstand te houden en het dossier aan zijn fiscale raadsmannen over te laten.

Maar ook de BBI komt hier niet ongeschonden uit. Het beeld is geschetst van een administratie waar de topfunctionarissen hun onderlinge conflicten op het publieke forum uitvechten, waar de vuile was op straat wordt gegooid, en waar eigengereide ambtenaren partijdig optreden en het niet schuwen bewijsstukken in het voordeel van de belastingplichtige uit het dossier te houden. Staatssecretaris voor Fraude­bestrijding John Crombez (sp.a) zei vorige week dat hij niet kan accepteren dat de BBI-ambtenaren als een bende ‘cowboys’ worden afgeschilderd. Hij heeft een hoop werk, intern, om dat beeld te corrigeren.

De BBI is een keurkorps om de grote, georganiseerde fiscale fraude te bestrijden - het is overigens betwistbaar of de belastingovertreding waarvan De Gucht wordt verdacht in die categorie valt. Maar ook zo’n keurkorps moet alle wettelijke voorschriften volgen, de privacyregels eerbiedigen en de rechten van de verdediging respecteren. Dat gebeurt niet altijd. Maar wie controleert dat? Waar kunnen belastingplichtingen die in de klauwen van een ontspoorde BBI vallen met hun gerechtvaardigde bezwaren terecht?

Met zijn brieven naar de BBI-topman en de heisa die ze hebben teweeggebracht, heeft De Gucht dat heikele punt aangekaart. Daar moeten de nodige lessen uit worden getrokken. Dan heeft de demarche van De Gucht tenminste ook voor andere belastingplichtigen wat opgeleverd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud