Advertentie

Kleine aandelen hebben achterstand grotendeels weggewerkt

(tijd) - De kleine aandelen doen het al sinds midden 2000 beter dan de markt. De achterstand in de waarderingen van de kleine aandelen is daardoor grotendeels weggewerkt. De door ons geraadpleegde specialisten waarschuwen dan ook dat ze niet langer fors beter zullen presteren dan het marktgemiddelde. 'Toch blijven zij aantrekkelijk', menen de experts. Want de meeste andere redenen voor de herleving van de 'small caps' gelden nog steeds.

De kleine aandelen presteren al ruim vier jaar beter dan de grote aandelen. Aan het eind van de jaren 90 was dat even anders. 'Toen bleven de kleine aandelen sterk achterop. Er was vooral aandacht voor de grote fondsen', zegt Jan Van Tomme, portefeuillemanager bij Puilaetco. 'Een belangrijke reden voor de zwakke prestatie van de kleine aandelen eind jaren 90 was dat de premie te hoog lag die voor liquiditeit werd betaald', aldus Etienne de Callatay, de hoofdeconoom van Bank Degroof.

Arnaud Stenuit, beheerder van Dexia Equities European Small Caps, bekijkt het fenomeen vanuit een andere hoek. De premie voor liquiditeit ligt hoog als de volatiliteit hoog ligt, luidt zijn redenering. 'Daarom presteren kleinere aandelen beter als de volatiliteit laag is. Het risico dat men loopt door minder liquide aandelen aan te houden, is minder groot bij een lage volatiliteit. De VDAX-index, een maatstaf voor de volatiliteit, piekte in oktober 2002 op 58, maar is inmiddels gedaald tot 17,5.'

Een inhaalbeweging was dus op zijn plaats. De achterstand van de kleine waarden is sindsdien grotendeels weggewerkt. 'De waardering van de small caps ligt nu op hetzelfde niveau als die van de grote bedrijven', oordeelt Van Tomme. 'Op historische basis zijn de kleinere aandelen zelfs relatief duur geworden', vult De Callatay aan. 'De voorbije tien jaar lag de gemiddelde koers-winstverhouding van de kleine waarden een stuk lager dan vandaag. Het verschil in de notering tussen de grote en de kleine aandelen ligt nu lager dan gewoonlijk. Het lijkt ons dan ook stilaan het moment opnieuw wat meer blue chips in de portefeuille op te nemen en wat minder kleine waarden. Naar ons gevoel is de aandacht die de kleine waarden vandaag genieten, iets te groot.'

'Ook in het verleden kwam het voor dat de waardering tussen kleine en grote waarden ongeveer gelijk was', relativeert Van Tomme, 'en het is moeilijk te zeggen hoelang dat nog kan duren. Misschien zijn het trouwens de grote waarden die vandaag goedkoop noteren, veeleer dan dat de kleine waarden duur zijn.' Arnaud Stenuit van Dexia wijst erop dat 'de kleine bedrijven op hun piek zelfs met een premie noteren tegenover de grote bedrijven'. Hij rekent erop dat de kleinere aandelen het beter zullen blijven doen dan de markt, maar dat het verschil minder groot zal zijn dan in 2003. 'Dat was trouwens een fantastisch jaar voor de small caps.' Ook in 2004 presteren de kleintjes beresterk.

'In België speelde ook het effect van de introductie van de euro', vult De Callatay aan. 'Eind de jaren 90 wou iedereen in internationale aandelen beleggen en de kleinere Belgische waarden werden buitengegooid. Het probleem was alleen dat die verschuiving zich voordeed, net voor de grote aandelen hun piek bereikten. De ervaring van die beleggers met internationale waarden was daardoor negatief en een aantal onder hen oordeelt nu dat zij beter af zijn met de kleinere Belgische waarden. De Belgische aandelen zijn ongetwijfeld nog goedkoop, veilig, gezond op financieel vlak en met een hoog dividendrendement. En de resultaten in de eerste zes maanden waren over het algemeen schitterend. Toch is hier ook sprake van een trend: Belgische aandelen zijn in.'

Naast de inhaalbeweging is er nog een aantal andere redenen waarom kleinere waarden het de voorbije jaren beter deden dan de grote. 'De indexen van de kleine aandelen doen het beter als de economie herstelt', weet Stenuit. 'Dat heeft te maken met de samenstelling van die indexen. Het aantal cyclische aandelen in de indexen van kleine aandelen ligt een stuk hoger dan in de indexen van de grote bedrijven. Er zitten bijvoorbeeld nauwelijks banken bij de kleine waarden. Dat laatste heeft trouwens ook voor gevolg dat de indexen van kleine bedrijven het als groep beter doen wanneer de rente stijgt. Precies de financiële groepen zijn daar gevoelig aan.'

'Kleinere aandelen presteren bovendien beter als de markt minder gevoelig is voor risico' stelt Van Tomme vast. 'Als het verschil tussen het rendement op bedrijfsobligaties en dat op risicoloze overheidsobligaties laag ligt, zoals nu, liggen de kleinere aandelen beter in de markt.' Stenuit vervolgt: 'De kredieten aan kleinere bedrijven worden vaak als meer risicodragende kredieten gezien. Als de rente op meer risicovolle kredieten daalt, betekent dat voor de kleine bedrijven meestal ook dat zij minder financieringskosten te betalen hebben.'

Dat effect is de jongste jaren nog verscherpt door de gewijzigde perceptie, onderstreept Van Tomme. 'In de jaren 90 werden de kleinere aandelen gezien als meer risicodragend dan de grotere. Dat beeld is inmiddels volledig omgedraaid en nu worden de kleinere aandelen als de minder risicovolle gezien. Je kunt het vergelijken met de verschuiving die zich de jongste tijd voordoet bij de farmasector en de kleinhandel. Vroeger werden die gezien als defensieve sectoren. De jongste tijd is die visie totaal veranderd.'

'De kleine bedrijven zijn als groep ook een stuk minder gevoelig voor de koersbewegingen van de dollar, dan de grote bedrijven', weet Van Tomme. Dat komt omdat zij zich meestal richten op de lokale markt.

Stenuit wijst erop dat de institutionele beleggers naar de kleine waarden kijken om hun prestaties te verbeteren. 'Daar zijn vaak inefficiënties te vinden. Bovendien is het aanbod er breder, rijker. Zo doen de jongste tijd de kleine bedrijven die naar olie zoeken, het erg goed. De scheepvaartbedrijven, zoals CMB, zijn enkel lokale bedrijven. In die sector is er geen wereldspeler. Die bedrijven presteren de jongste tijd ook bijzonder sterk.'

Ten slotte wijst De Callatay erop dat de kleine bedrijven zich de jongste tijd meer dan vroeger inspannen om hun aandelenkoers te ondersteunen. 'Zij geven zich meer en meer rekenschap van het belang van deugdelijk bestuur. En zij hebben gezorgd voor meer transparantie en meer informatie, waarbij zij ook makkelijker deelnemen aan beleggersactiviteiten. De meeste van die bedrijven erkennen ook het belang van een voldoende liquiditeit. Als die er niet is, is het verschil tussen bied- en laatkoers te groot en dat is niet interessant voor de kleine belegger. Daarom zijn vele kleinere bedrijven vandaag bereid instellingen te betalen om op te treden als liquiditeitsverschaffer.'

Guido VANLINTHOUT

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud