Senior writer

De Europese Centrale Bank is op dit moment de enige steunpilaar voor de economie in de eurozone. Gelukkig maar, want de eurogroep komt niet verder dan eindeloos gepalaver.

De coronapandemie veroorzaakt een economische schok die veel groter is dan de financiële crisis van 2008 of de daaropvolgende eurocrisis. Maar politiek Europa blijft twisten over de juiste aanpak van de gevolgen. 16 uur onderhandelden de ministers van Financiën, maar uiteindelijk konden ze geen conclusies trekken. Niet over het mechanisme dat gebruikt moet worden, en evenmin over de omvang van de steun. 

Net als bij de uitbraak van de eurocrisis blijft een eensgezinde visie uit. Bij de eurocrisis verergerden de eerste maatregelen de crisis alleen maar. Het is zaak dat scenario op zijn minst te vermijden.

Hoe de crisis snijdt, bleek uit een resem economische vooruitzichten die woensdag bekend raakten. De Nationale Bank van België ziet onze economie met 8 procent krimpen. In Frankrijk en Duitsland, de twee grootste economieën van de eurozone, is de klap ontzettend groot. In Duitsland is de krimp de grootste in een halve eeuw, in Frankrijk is een dergelijke krimp al van 1945 geleden.

Om de economieën overeind te houden zal handenvol geld nodig zijn. De ramingen lopen op tot 1.500 miljard euro voor de hele eurozone. De Europese Centrale Bank (ECB) geeft aan dat ze klaar is voor de economische orkaan. Voorzitster Christine Lagarde herhaalt in een opinie nog eens dat haar instelling alles zal doen om de economie overeind te houden en daardoor de blijvende schade van deze crisis te beperken.

De ECB schrijft een blanco cheque uit, maar gezien de verdeeldheid van de eurogroep is dat nog de beste garantie. Het probleem van deze enorme schuldenberg is voor later.

Lagarde windt er geen doekjes om: de ECB gaat massaal schuldpapier van overheden en bedrijven opkopen. En de instelling met hoofdzetel in Frankfurt stapt af van de klassieke regels door net dat schuldpapier op te kopen van de zwaarst getroffen landen en landen die het financieel al moeilijk hebben.

Tegelijk roept Lagarde de politieke leiders van de eurozone op ambitieuze herstelprogramma's te lanceren. Haar boodschap aan de overheden in de eurozone is kort samengevat: 'Kom uit uw kot!' Een aanmoediging aan de politici om op een massieve wijze de economieën te ondersteunen. Die steunmaatregelen moeten voldoende zijn om de schok op te vangen. Lagarde herinnert eraan dat niemand verantwoordelijk is voor deze exogene klap.

De Française waarschuwt voorts dat de hele eurozone in hetzelfde schuitje zit. Zolang niet alle landen genezen zijn, zullen andere lidstaten ook lijden. 'Solidariteit is in feite zelfbelang', is haar conclusie. 

Op die manier schrijft de ECB inderdaad een blanco cheque uit, maar gezien de verdeeldheid van de eurogroep is dat nog de beste garantie. Het probleem van deze enorme schuldenberg is voor later. Het gaat er nu om zoveel mogelijk van de economieën, bedrijven en burgers te redden.

In 2012 riep de ECB de eurocrisis al een halt toe. Acht jaar en een zelden geziene gezondheidscrisis later is het opnieuw die instelling die het vuile werk moet opknappen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud