Kortetermijnobsessie biedt opportuniteiten

De beeldvormingsspecialist Barco plofte gisterenmorgen 6 procent lager. Het Bel20-bedrijf publiceerde teleurstellende kwartaalcijfers en dito vooruitzichten.

We mogen de volgende dagen nog flinke koersschommelingen verwachten: meer dan tien bedrijven op Euronext Brussel publiceren deze week hun kwartaal- of halfjaarrapport. En beleggers focussen almaar meer op de korte termijn: een slecht kwartaal vertaalt zich snel in een forse koersdaling, en omgekeerd.

Het kortetermijndenken op de beurs is de voorbije twintig à dertig jaar in de hand gewerkt door professionele beleggers en analisten. Wie elke dag naar de koersschermen tuurt, hunkert continu naar informatie. Onder hun druk werd de informatie van beursgenoteerde bedrijven almaar sneller, uitgebreider en regelmatiger.

Deze trend heeft een negatief effect. Beleggers concentreren zich nog louter op het verschil tussen de verwachte en de gerealiseerde winst over een periode van drie maanden, en reageren overeenkomstig. Hoeveel keer ging de warenhuisketen Delhaize de voorbije jaren 10 procent hoger of lager omdat de kwartaalmarge een luttel aantal basispunten van de consensus afweek?

De institutionele beleggers die de kwartaalfocus uitvonden, keren nu op hun passen terug. Het CFA Institute, dat wereldwijd 83.000 analisten en vermogensbeheerders groepeert, beveelt aan geen kwartaalprognoses meer te geven. Mogelijk is dit in de VS slechts een eerste stap in de terugkeer naar het langetermijndenken. Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven moeten, in tegenstelling tot de Europese, kwartaalresultaten publiceren. Misschien slikt de Amerikaanse wetgever over enkele jaren deze verplichting in.

In Europa zijn de kwartaalcijfers al langer op de terugweg. Begin 2004 schrapte Euronext de verplichte kwartaalrapportering voor bedrijven op het NextPrime-segment. Belgische bedrijven zoals Deceuninck, LSG en Zenitel zijn afgestapt van kwartaalcijfers.

Maar in sommige gevallen is een trimesterverslag wel aangewezen. Icos Vision en Option publiceren morgen kwartaalcijfers en prognoses. De chip- en datakaartensector is zodanig cyclisch en volatiel dat beleggers best op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en vooruitzichten.

Voor de meeste bedrijven volstaan de publicatie van halfjaarcijfers en de opstelling van een jaarprognose. Dat mag geen excuus zijn om geen winstalarm uit te sturen als het nodig is. Integendeel, als de mallemolen van de kwartaalcijfers niet meer hoeft, hebben topmanagers nog meer tijd om de jaarprognose te toetsen aan de jongste ontwikkelingen.

Zo'n werkwijze vermijdt dat beleggers focussen op kwartaalelementen die in het daaropvolgende kwartaal weer uitgevlakt zijn. Toch zullen er altijd beursspeculanten zijn met een kortetermijnobsessie. De langetermijnbelegger moet er maar zijn voordeel mee doen.

Christophe DE RIJCKE

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud