Senior writer

Een tweede afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump heeft altijd een hoge kostprijs, in welk scenario ook.

In het Huis van Afgevaardigden is de tweede afzettingsprocedure tegen Donald Trump opgestart. De president wordt aangeklaagd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari en het aanzetten tot opstand. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis en het eerste deel van de procedure, de afzetting zelf, is daarmee een formaliteit.

Het tweede deel, het eigenlijke proces, wordt in de Senaat gevoerd. Daar de vereiste tweederdemeerderheid halen wordt een hele klus, want dan moeten 17 Republikeinen opschuiven naar de Democraten. De hele procedure afronden voor volgende week woensdag, de dag dat Joe Biden president wordt, is onmogelijk. De procedure kan eventueel voortgezet worden na diens aanstelling.

De argumenten voor een nieuwe afzettingsprocedure zijn duidelijk. De Democraten en sommige Republikeinen wil een herhaling van de bestorming vermijden en tonen dat dit geen presidentieel gedrag is. Sommigen willen ook een levenslange ban van Trump uit de politiek. Het moet een bewijs worden dat de instellingen nog intact zijn en een teken van de weerbaarheid van de democratie.

Biden beloofde de president voor alle Amerikanen te worden. Omdat zijn partij nu hard achter Trump aan gaat, wordt dat moeilijk.

Al valt het te betwijfelen of de procedure uiteindelijk zal leiden tot een veroordeling van de uitgaande president. De impeachmentprocedure is sterk gepolitiseerd. Zowel bij de procedure tegen Bill Clinton als de vorige tegen Trump verliep langs de partijlijnen. De tweede procedure tegen Trump kan dat nogmaals bevestigen. En dat versterkt de geloofwaardigheid van een impeachment zeker niet.

De procedure tegen Trump zal het land nog meer verscheuren. Degenen die overtuigd zijn dat de verkiezing van Trump 'gestolen' werd, zullen er een bijkomend argument in vinden. Bovendien zal de procedure Trump in het nieuws houden en dus nog meer spanningen aanwakkeren. Een geluidloze aftocht zou dat kunnen vermijden.

Biden beloofde de president voor alle Amerikanen te worden. Omdat zijn partij nu hard achter Trump aan gaat, wordt dat moeilijk. Niet alleen bij zijn fanatieke en extremistische aanhangers, maar ook bij de rest van de Trump-kiezers. En dat zijn er nog altijd 75 miljoen.

Het begin van de ambtstermijn van Biden zal zeker overschaduwd worden door het proces in de Senaat. Hoe je het verscheurde land dan moet verenigen, wordt een retorische vraag. De opdracht leek al voor de gebeurtenissen van 6 januari een haast onmogelijke taak, met de gebeurtenissen en de afzettingsprocedure wordt het volledig onmogelijk. Dat is een hoge kostprijs.

Trump trok als een pandemie door de Amerikaanse politiek. Hij vergrootte de tegenstellingen die al erg groot waren. Dat heeft 's lands politiek dermate hertekend dat een terugkeer naar het 'oude normaal' geen optie is. Het vinden van een nieuw evenwicht wordt een moeilijke, maar noodzakelijke zoektocht.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud