Advertentie

Kritiek uit alle hoeken op hervorming EU-landbouw

(tijd) - De plannen van de Europese Commissie voor een grondige vergroening van het Europese landbouwbeleid, kregen gisteren kritiek uit nagenoeg alle hoeken. Frankrijk, maar ook de Duitse christen-democratische oppositie, wil niet weten van een grondige hervorming van de Europese landbouw voor de uitbreiding in 2004. Ook de boerenorganisaties reageren furieus en dreigen met een vertraging van de uitbreiding.

De Europese Commissie keurde gisteren een radicale hervorming goed van de landbouw, die de steun voor de boeren volledig loskoppelt van productiehoeveelheden. De subsidies worden wel gekoppeld aan de naleving van normen voor leefmilieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Met die vergroening wil de Europese Commissie de boeren beter laten inspelen op de vraag van consumenten naar betrouwbaar voedsel. Het nieuwe systeem moet de Europese landbouw betaalbaar houden na de uitbreiding en Europa bovendien een betere uitgangspositie bieden in de landbouwonderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

In het Europees Parlement reageerden de twee grote fracties gisteren sceptisch op de plannen. Enkel de liberalen en de groenen toonden zich in belangrijke mate tevreden. Ook de milieu- en ontwikkelingsorganisaties spraken van een stap in de goede richting, maar een die niet ver genoeg gaat.

De boerenorganisaties reageerden geschokt. Volgens de Europese boerenorganisatie Copa dreigen de plannen de uitbreiding van de EU te verdagen. Zij eisen dat Europa niet eenzijdig ontwapent, op een ogenblik dat de VS precies extra inkomenssteun beloven aan de boeren.

De Franse boerenorganisatie FNSEA vreest dat 200.000 boeren hun bedrijf zullen moeten sluiten. De Boerenbond in ons land vreest dat de voorstellen kunnen leiden tot een hernationalisering van de landbouw. De Vlaamse minister voor landbouw, Vera Dua (Agalev), pleitte in een eerste reactie voor het behoud van de productiegebonden steun.

De grootste tegenstand kwam gisteren, niet onverwacht, uit Parijs. Frankrijk weigert elke vorm van hervorming van de landbouw voor 2006. Parijs kreeg gisteren steun van de Duitse christen-democratische oppositie van Edmund Stoiber. Die wil de hervorming niet in de weg laten komen van de uitbreiding. Duitsland kiest in september een nieuwe regering.

De huidige rood-groene regering in Berlijn liet zich gisteren vrij positief uit over de voorstellen van de Commissie. Maar Duitsland vreest dat boerenbedrijven uit het voormalige Oost-Duitsland boven de maximale inkomensnorm vallen. Britse regeringsleden eisten gisteren een scherpere inkrimping van de uitgaven voor landbouw.

Maandag vergaderen de EU-ministers van Landbouw in Brussel. De uiteindelijke beslissing is een zaak van de EU-chefs. Bij de vorige landbouwhervorming in 1999 slaagde de Franse president, Jacques Chirac, erin de belangrijkste hervormingen terug te dringen.

KV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud