Leiderschap

©Saskia Vanderstichele

De leider van een democratische beweging met 1,5 miljoen leden, noemt Rudy De Leeuw zichzelf. Dat van die democratische beweging klopt. Dat van dat leiderschap is twijfelachtig.

De socialistische vakbond schortte gisteren het sociaal overleg op en kiest voor de strategie van de confrontatie. Met een betoging op de tot ‘rode donderdag’ herdoopte 21 februari.

De reden? Nadat zowel het ABVV als het ACV vorige week nog had ingestemd met de nota over arbeidsflexibiliteit als onderhandelingsbasis, schoot het federaal bureau van de socialistische vakbond diezelfde nota gisteren toch af.

Niet dat alle violen gelijk gestemd waren, verre van. Eerst twitterde een vakbondssecretaris uit Charleroi over ‘rode donderdag’. Daarop suste de voorzitter van de bediendebond nog door te zeggen dat het sociaal overleg niet opgeblazen maar enkel opgeschort wordt. En vervolgens moest De Leeuw de piste in. Om toch te zeggen dat hij niet meer aan tafel kwam.

Een vakbond stapt voorlopig dus uit het sociaal overleg omdat de regeling over overuren hem niet zint. Daarop sprong het gisteren af, echt. Un train peut en cacher un autre, natuurlijk. De loonbevriezing van de regering en de manier waarop sp.a-minister Monica De Coninck dat consequent verdedigt, is de vakbond een doorn in het oog. En er zijn nog wel meer inhoudelijke bezwaren die het ABVV heeft. Maar onderhandel dan, en loop niet van de tafel weg.

Het ABVV kampt al langer met een fundamenteel probleem: het probleem van gebrek aan leiderschap. Dat brengt ook gebrek aan identiteit mee. Durft de vakbondsleiding nog echt te onderhandelen over een akkoord, of durft ze de achterban niet meer tegen de haren in te strijken? Kan ze de tegenstellingen en de noord-zuidgevoeligheden in de eigen organisatie nog wel overbruggen?

Het ABVV heeft zich de voorbije jaren wel meer aan de zijlijn gezet: bij het generatiepact, bij het vorige interprofessioneel akkoord, bij de pensioenhervorming.

De sociale partners staan voor een van de moeilijkste knopen in járen : het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. In de plaats van echt te onderhandelen over zo’n moeilijk maar

essentieel thema verliest de vakbond zich in achterhoede­gevechten over overuren die al dan niet worden geregistreerd. En dat moeten dan de behoeders zijn van ons sociaal model.

Het is bijzonder spijtig dat de vakbond zelf niet met meer haalbare voorstellen over de brug komt in de zo fundamentele discussie over de gelijkschakeling arbeiders-bedienden. Met een halsstarrige maar onhoudbare opstelling, waarbij het voordeligste statuut dan maar voor iedereen moet gelden, wint hij niks. Onderhandel.

VBO-voorzitter Pieter Timmermans gooide dit weekend een knuppel in het hoenderhok met nieuwe voorstellen om het overleg recht te trekken. Niet allemaal even diplomatisch, toegegeven. Maar als gesprekspartner dan gewoon van de gesprekstafel weglopen naar aanleiding van een mineur probleem als overuren, uit schrik voor de achterban, wijst op een manifest gebrek aan leiderschap.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud