Leterme verdedigt landbouwsubsidies

(tijd) - Vlaamse landbouwers en agro-voedingsbedrijven krijgen via de Vlaamse landbouwadministratie 251,7 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies. Daarbovenop krijgen ze ook nog een deel van de 559 miljoen euro Europese landbouwsubsidies via de bevoegde federale uitbetalingsdienst. Dat maakte Vlaams minister van Landbouw, Yves Leterme (CD&V), gisteren bekend. Hij ergerde zich aan de hetze over het onderwerp. 'Bij steun voor andere sectoren stelt niemand zich vragen', klonk het.

De jongste weken is behoorlijk wat opschudding ontstaan over het vrijgeven van de toekenning van landbouwsubsidies. Enkele Europese landen gaven die informatie al vrij, België nog niet.

De Europese landbouwsteun gebeurt op verschillende manieren. Zo is er de directe inkomensondersteuning (de eerste pijler van het EU-landbouwbeleid), een compensatie voor de productiebeperkingen en prijsdalingen. Dat geld gaat in Vlaanderen bijna helemaal naar de rundveesector en de akkerbouwsector. Voor Vlaanderen belangrijke sectoren als glasgroenten, sierteelt, diepvriesgroenten, fruit, aardappelen, varkenshouderij en pluimveehouderij ontvangen helemaal geen inkomenssteun.

De tweede pijler van het EU-landbouwbeleid gaat naar indirecte steun voor investeringen in plattelandsontwikkeling, landschapszorg, structuurverbetering in de agro-voedingssector en de promotie van land- en tuinbouwproducten. Daarom ging vorig jaar bijvoorbeeld 508.000 euro naar VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing voor promotiecampagnes voor Vlaamse zuivel, vleeswaren enzovoort.

De directe en indirecte Europese steun wordt uitbetaald door het betaalorgaan van de Vlaamse administratie Land- en Tuinbouw. Het ging in 2004 om respectievelijk 215,5 miljoen euro en 36,7 miljoen euro. Het Vlaams Gewest betaalt ook nog bijkomende indirecte landbouwsteun. Die bedroeg vorig jaar 22,3 miljoen euro.

Het gros van de ontvangers van Europese landbouwsteun zijn natuurlijke personen, veelal individuele landbouwers. Over hen geeft Leterme geen gegevens vrij, tot grote ontstentenis van Europees parlementslid, Bart Staes (Groen!). Leterme zegt dat de Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse administratie hem afraadt die gegevens vrij te geven om de persoonlijke levenssfeer (zoals informatie over individuele inkomens) niet te schenden. Leterme gaf enkel een lijst van namen en subsidiebedragen van zo'n 2000 rechtspersonen. In de top-5 staan drie banken (KBC, Landbouwkrediet, Fortis). Maar Leterme wijst erop dat zij enkel als doorgeefluik dienen tussen de Europese en Vlaamse betaalinstanties en de begunstigden.

Leterme gaf ook geen informatie over interventies en exportsubsidies aan handelaars en exportbedrijven. Die worden betaald door de federale uitbetalingsdienst, het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). In 2003 ging het om een bedrag van 559 miljoen euro. Hoeveel van dat geld naar Vlaamse bedrijven gaat, is niet bekend. De gegevens moeten vrijgegeven worden door de federale minister van Landbouw, Sabine Laruelle (MR). Maar die weigert dat nog. Ze heeft aan de regeringscommissaris in de raad van bestuur van het BIRB daarover klaarheid gevraagd.

Leterme wijst er op dat Vlaanderen de op vier na grootste exporteur van agrarische producten is ter wereld. Exportsubsidies worden betaald op de plaats waar landbouwproducten de EU verlaten. 'Het kan dus best dat een Frans exportbedrijf hier steun krijgt omdat zijn goederen via een van onze havens worden getransporteerd', licht Leterme toe. Hij benadrukte ook dat de EU-exportsubsidies gedaald zijn van 10 miljard euro in de jaren 90 naar 3,4 miljard in 2002.

Een duidelijk geërgerde Leterme laakte 'de sloganeske manier' waarop over Europese subsidies wordt gepraat. Hij neemt het niet dat de land- en tuinbouwsector ten onrechte in een slecht daglicht wordt gesteld. 'Ook andere economische sectoren krijgen overheidssteun, maar daar stelt niemand zich vragen bij. Vergeet toch niet dat de Vlaamse agro-voedingssector goed is voor 80 à 90.000 directe jobs, vier keer meer dan de automobielsector', klonk het. Hij herinnerde er ook aan dat de informatie slaat op 2004. Begin dit jaar zijn het Europese landbouwbeleid en de steunregeling hervormd.

KVe

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud